Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

6. Pohled do budoucna

V roce 2013 bude škola slavit 70 let od svého založení. V rámci oslav proběhne opět přechod Krkonoš a další pravidelné aktivity. Do té doby by měla být budova školy zcela zrekonstruována a její vybavení zmodernizováno.

Po stabilizaci OU Vyšehrad se chce vedení školy zaměřit na výuku s cílem upravit stávající školní vzdělávací programy pro jednotlivé obory vzdělání a vytvořit studijní materiály pro předměty, pro které neexistuje žádná studijní podpora. Zároveň chce nechat vyškolit současnou zástupkyni v problematice autoevaluace a následně uskutečnit v této oblasti konkrétní, lépe formulované, kontrolovatelné a měřitelné kroky. Škola si je vědoma, že ji čeká velký kus práce právě v této oblasti. Problém, který bude muset v této souvislosti zejména řešit, je motivace ostatních pedagogických pracovníků k aktivnějšímu zapojení do vlastního hodnocení školy a aktivit tuto snahu podporujících.

V oblasti náboru žáků bude upřednostňovat převážně žáky s lehkým mentálním postižením a vývojovými poruchami učení.

Nahoru