Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Hodnocení spolupráce s firmou na SŠ stavební Jihlava

Střední škola stavební Jihlava (kraj Vysočina) věnuje rozboru a hodnocení spolupráce se sociálními partnery školy každoročně pozornost ve své výroční zprávě a také ve vlastním hodnocení aktuálním v době vzniku příkladu. Důvodem výběru školy bylo především to, že se její vedení již několik let snaží reagovat na potřeby firem a také žáků – absolventů odborné praxe. Škola se snaží v této oblasti vyvíjet vlastní evaluační nástroje, využívá je při hodnocení spolupráce s firmami a snaží se na základě těchto vyhodnocení navrhovat určitá opatření. Střední škola stavební Jihlava je víceoborovou střední školou zaměřenou na výchovu a vzdělávání ve stavebních a dřevařských oborech. Ve školním roce 2008/2009 zajišťovala škola teoretickou část výuky pro 750 žáků, z toho 318 žáků ve čtyřletých maturitních oborech, 57 ve dvouletých nástavbových oborech denního studia a 375 ve dvouletých a tříletých učebních oborech. Ve škole bylo 84 zaměstnanců, z toho 62 pedagogických pracovníků, zbývajících 22 zajišťovalo provoz školy.  

Zpracoval: Mgr. Roman Křivánek

celý dokument ke stažení celý dokument ke stažení (2,44 MB)


Nahoru