Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

5. Hodnocení vzdělávání dospělých

V rámci diskuse s vedením školy navrhl ředitel také evaluaci kurzů pro dospělé, se kterými má škola bohaté zkušenosti.

Šetření bylo provedeno v červnu 2011 u klientů rekvalifikačních kurzů a firem zajišťujících praxi pro účastníky v oborech zedník a sádrokartonář. Rekvalifikační kurz v celkovém rozsahu 600 výukových hodin byl zahájen dne 28. 2. 2011 a první etapa rekvalifikačního kurzu byla zajištěna v SŠ stavební Jihlava pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku. Ve druhé etapě rekvalifikačního kurzu byli účastníci umístěni na základě smlouvy k jednotlivým stavebním firmám (od 9. 5. 2011). Rekvalifikační kurz byl ukončen dne 27. 6. 2011 závěrečnými zkouškami. Rekvalifikační kurzy celkově zahájilo v obou výše uvedených oborech 12 klientů, do 2. etapy praxe ve firmách postoupilo pouze 7 klientů, 6 z nich vyplnilo dotazník.

Autorem obou dotazníků pro klienty kurzů i pro zástupce firem byl ředitel školy, který ho poslal k připomínkování užšímu vedení školy, tj. 3 zástupcům. Realizátorem byl opět specializační pracovník pro firmy. Vyhodnocení provedl ředitel školy po konzultaci s užším vedením.

Nahoru