Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Výstupy po prvním roce řešení projektu

Po 1. roce řešení projektu naleznete jeho dosavadní výstupy zveřejněné na jeho webových stránkách.  

Průběžně zveřejňujeme dílčí výsledky zaměřené na metodickou podporu škol v oblasti autoevaluace na webových stránkách projektu a v bulletinu Na cestě ke kvalitě, jehož první číslo se k Vám do škol před pár dny jistě dostalo. Dovolte nám upozornit na některé další aktuality

 1. Na webu projektu postupně zveřejňujeme evaluační nástroje, které jsou volně k použití, některé z nich jsou uzpůsobeny k automatickému elektronickému vyhodnocení. Na stránkách https://www.nuov.cz/ae/evaluacni-nastroje byl zveřejněn již šestý evaluační nástroj k ověření – Dotazník strategií učení cizímu jazyku. Dotazník ve verzích pro žáky ZŠ, SŠ a učitele ZŠ, SŠ zjišťuje, jaké postupy žáci volí a uplatňují při učení se cizímu jazyku. Dotazník je použitelný pro pedagogicko-psychologickou diagnostiku jednotlivých žáků a tříd na konci prvního stupně základních škol, všech tříd druhého stupně a středních škol. Je vhodný také pro jazykové školy. Jeho výsledky podávají ředitelům škol informaci o rozvoji kompetence k učení žáků v cizích jazycích. Na úrovni tříd umožňují plánovat nová vzdělávací opatření. Dotazník je také využitelný jako zdroj informací při evaluaci účinnosti zaváděných inovací v oblasti výuky cizích jazyků na škole a napomáhá tak při vlastním hodnocení školy.
  Dotazník je k dispozici k elektronickému vyplnění s automatickým vyhodnocením včetně získání evaluačních zpráv na portálu evaluačních nástrojů (https://aplikace.mecops.cz/nuovckk_portal). Údaje ze škol nám pomohou získat důležité informace o vlastnostech nástroje pro jeho konečnou úpravu a obohacení informací pro lepší interpretaci výsledků. V případě dotazů k portálu a k dotazníku strategií učení cizímu jazyku se obracejte na Stanislava Michka (ae-nastroje@nuov_cz). V případě problémů s registrací školy kontaktujte Kateřinu Ostřížkovou (katkaostr@gmail_com).
 2. Na webu projektu https://www.nuov.cz/ae/kriteria-hodnoceni-planu-procesu-a-zpravy-o-vlastnim byla zveřejněna „Kritéria hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy“. Kritéria jsou členěna podle jednotlivých oblastí kvality vlastního hodnocení (plán, proces a zpráva o vlastním hodnocení školy) a jsou určena především k reflexi autoevaluačních činností. Také jsou i určitým návodem, jak autoevaluaci dobře realizovat. V rámci projektu počítáme s jejich postupným zpřesňováním a úpravami. Své připomínky a náměty na úpravu nám můžete sdělit prostřednictvím strukturovaného formuláře u zveřejněných kritérií na adrese https://www.nuov.cz/modules/forms/index.php?idf=24 nebo na e-mailovou adresu erika.mechlova@nuov_cz do 15. září 2010.
 3. Další aktualitou je 2. číslo bulletinu Na cestě ke kvalitě zveřejněné na: https://www.nuov.cz/ae/2-cislo-bulletinu-projektu-na-ceste-ke-kvalite. V tomto čísle získáte zejména informace, které se týkají plánování procesů autoevaluace. V tištěné verzi by mělo být doručeno na Vaši školu před koncem školního roku.
  V polovině května byl na každou školu doručen jeden výtisk 1. čísla bulletinu Na cestě ke kvalitě, v tomto čísle chyběla příloha s kartičkami hodnotících výroků evaluačního nástroje „Dobrá škola“, který pomáhá stimulovat diskuzi o hodnotách a prioritách školy. Za chybu se omlouváme. Přílohu v tištěné verzi zařadíme k 2. číslu bulletinu. Zatím je možné si přílohu vytisknout z elektronické verze bulletinu, která je umístěna na: https://www.nuov.cz/ae/1-cislo-bulletinu-projektu-na-ceste-ke-kvalite
 4. Jednou z aktivit projektu je pilotáž vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Studium má 5 modulů v rozsahu 50 vyuč. hodin (5x prezenční výuka + 5x e-learning).
  Studium v červnu 2010 skončí. V rámci této aktivity byl vydán studijní text k tomuto programu,
  který je k dispozici všem ke stažení na stránkách https://www.nuov.cz/uploads/AE/vystupy/Studijni_text_koordinator_autoevaluace.pdf.
 5. Pro Vaše případné dotazy je zde k dispozici poradenství na e-mailové adrese cesta@nuov_cz.

Věříme, že výstupy projektu budou užitečným pomocníkem ve Vaší práci. 

Nahoru