Výběr jazyka
Cz | En
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

2. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

2.jpg Po prvním čísle, které informovalo o novém projektu, bychom chtěli další čísla našeho bulletinu Na cestě ke kvalitě věnovat jednotlivým fázím autoevaluačního procesu. Druhé číslo bulletinu jsme zaměřili na počáteční fázi autoevaluace: analýzu aktuálního stavu, plán autoevaluace a volbu kritérií a indikátorů. Téma prolíná v různé podobě řadou příspěvků, ať už jsou to články odborné, nebo věnované zkušenostem škol a ředitelů.  

Co vám nabízíme v tomto čísle?

Zásadní článek o plánování autoevaluace najdete v rubrice Hlavní trasa. Můžete si přečíst, jak se shodnout na představě dobré školy, jak si zvolit přiměřené cíle a vhodné zdroje informací. Výběru nástrojů je věnován druhý hlavní článek Evaluační nástroje projektu.

Jistě vás zaujmou také zkušenosti dvou ředitelek základních škol s plánováním v rubrice Křižovatka názorů. Na tyto problémy je zaměřen i rozhovor se zkušeným ředitelem střední školy v rubrice Setkání na cestě.

V rubrice Bezpečný průjezd si podrobně vysvětlíme pojmy kritérium a ukazatel (indikátor). Rozhledna vám ukáže, že účel autoevaluace by měl být jasný a správně pochopený. Určitě vám při tom přijde vhod metoda, jak předvídat a analyzovat reakce lidí na změnu, v rubrice Stopařův průvodce.

Kvalita byla hodnocena odedávna, jak připomene rubrika Cesta časem. Mnohé země jsou v této otázce před námi. Tentokrát se v Cestě kolem světa podíváme do Nizozemí. Jak poznají, že je něco dobré, nám řekly také děti a studenti v "odpočinkové" rubrice Oáza.

Nezapomněli jsme ani na zprávy z realizace projektu - v Cestovním deníku se dozvíte o různých formách vzájemného učení škol, dozvíte se o tom, jak v krajích probíhal vzdělávací program Koordinátor autoevaluace, a dále vás seznámíme s výsledky z anket.

Zdrojem inspirace pro vás mohou být i prezentace z krajských konferencí a nové informační zdroje z literatury v Čerpací stanici nebo Tipy na cestu - kde vám povíme, co nás čeká v projektu v následujícím období.

Do přílohy pro vás kolegové připravili Kritéria hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy. Věříme, že je budete často využívat.

 

Obsah tohoto čísla:

 • Hlavní trasa: Plánování autoevaluace, Evaluační nástroje projektu
 • Rozhledna: Otázka z prvních - proč? Tentokrát o účelu autoevaluace
 • Stopařův průvodce: Předvídání a analýza očekávaných reakci lidí na změnu
 • Bezpečný průjezd: Ukazatel, Kritérium
 • Křižovatka názorů: Dva pohledy na vlastní hodnocení školy
 • Oáza: Podle čeho se pozná, že je něco dobré?
 • Setkání na cestě: Plánování . možnost, nebo nutnost?
 • Cestovní deník: Školí se 217 koordinátorů autoevaluace, Pilotujeme aktivity vzájemného učení škol: Peer Review - kolegiální učení, Vzájemné návštěvy škol, Workshopy, Co jsme se od vás dozvěděli z anket
 • Čerpací stanice: Jak vznikla kritéria pro posuzování vlastního hodnoceni školy
 • Cesta kolem světa: Zkušenosti z Nizozemí
 • Čerpací stanice: Tým projektu doporučuje nové publikace, Inspirace ze škol - aneb školy sobě
 • Cesta časem: Hodnocení kvality a její kontrola od starověku do počátku novověku
 • Tipy na cestu: Co nás čeká .a nemine

Příloha: Kritéria hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy

 

A co připravujeme?

V dalších číslech bulletinu se chceme věnovat těmto otázkám:

 • volbě evaluačních nástrojů, metod a technik - jaké jsou možnosti, jak vhodně vybírat pro jednotlivé oblasti, kde najdou čtenáři nabídku a informace (bulletin č. 3)
 • sběru dat a informací - jak je analyzovat, vyhodnocovat z hlediska dosažení cíle, jak si poradit s interpretací (bulletin č. 4)
 • vytvoření autoevaluační zprávy - jak shrnout dosažené výsledky, vyvodit doporučení a stanovit cíle a úkoly do budoucna (bulletin č. 5)
 • úspěšnému zavádění změn - jak kvalitu zlepšovat, rozvíjet se a stávat se učící se školou (bulletin č. 6)Bulletin 2 Cesta ke kvalitě Bulletin 2 "Cesta ke kvalitě" (951,14 KB)

Bulletin 2 - příloha Bulletin 2 - příloha (51,93 KB)

Nahoru