Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(51)

Příklad nekonkrétního záznamu ze vzájemné hospitace:

  • použita formulace: „nové náměty do dalších hodin“, není však již uvedeno, o jaké konkrétní náměty jde.

Příklad konkrétních záznamů s odpovídající vypovídací hodnotou pro postižení nových podnětů ze vzájemných hospitací:

  • „práce s textem – skládání rozstříhaného textu (navazovalo na učivo 2. ročníku pořádek slov ve větě), komiks z textu (5. roč.)“, „dramatizace textu v obou ročnících, příprava vystoupení“,
  • „žáci si vytvořili své vysněné ostrovy – kreslili, tvořili pravidla – nejprve ve skupinkách, poté spojili všechny ostrovy dohromady, hledali rozdíly, souvislosti, znovu upravovali pravidla pro celý společný ostrov“, „pěkná předprázdninová motivace, týmová spolupráce a schopnost společné domluvy na konci 1. a 2. ročníku“.

Nahoru