Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(50)

evaluační vzor č. 4 (záznam o vzájemné hospitaci)

Kdo: U koho:
Kd: V jakém předmětu:
Téma hodiny:
Pozitivní přínos pro moji další výuku, zajímavé nápady (doplňte v případě, že nové informace v hodině získáte.Nahoru