Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(47)

Záznamový arch hospitační činnosti
Jméno hospitujícího Funkce
Datum Téma hospitace
Vyučující Aprobace Délka praxe
Třída Předmět
Příprava hospitace
Cíle hospitace (v návaznosti na plán hospitační činnosti):
1. ......................................................................................................
2. ......................................................................................................
3. ......................................................................................................
Výchovné a vzděloávací cíle hodiny (jak si je formuluje vyučující):
1. ......................................................................................................
2. ......................................................................................................
3. ......................................................................................................
Vlastní pozorování
Čas Průběh vyučovací hodiny Učitel Žáci
 

Nahoru