Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(45)

Příklad formulace hospitačních záměrů a priorit:

a)    hospitační záměry

  • „podívat se, jak vyučuje nová učitelka,
  • zaměřit se na přesné a komplexí vymezování cíle výuky,
  • podívat se na začlenění žáků s ADHD do kolektivů,
  • zaměřit se na sebehodnocení žáků v IK“ (pozn. IK – informační knížka);

b)    následně stanovené priority – hodnocené oblasti

  • „stanovování cíle hodiny – kritéria: komplexnost, přiměřenost, kontrolovatelnost, konzistentnost (tvrzení, důvod, důkaz),
  • stavba hodiny,
  • pozitivní motivace žáků,
  • rovný přístup ke všem žákům“.

(Plán hospitační činnosti ředitele školy 2009/2010.)

Nahoru