Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(33)

Cílené vzdělávání v oblasti autoevaluace absolvovala ředitelka školy v rámci bakalářského studia, úspěšně ukončeného v roce 2011. Absolvovala rovněž akreditovaný kurz „Evaluace a hodnocení“, kurzy ke kritickému myšlení. Ředitelka školy je také nositelkou seznamování s eutoevaluací pro své spolupracovníky, ostatní pedagogové se seznamují s problematikou autoevaluace školy v rámci individuální autoedukace, popř. v rámci pracovních výjezdů pedagogů školy. Ředitelka školy organizuje a vede pro pedagogický sbor řízené vzdělávání – pro vzdělávání nejsou využívány externí subjekty, doporučuje pozornosti kolegů informační zdroje.

Nahoru