Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(32)

Změna přístupu byla spojena právě s příchodem nového vedení školy, kdy v předcházejícím období (do roku 2007) autoevaluační procesy zcela absentovaly – tyto činnosti nebyly prováděny, byly bývalým vedením školy podceňovány. K dispozici proto nejsou žádné písemné autoevaluační výstupy starší roku 2007. Nová ředitelka školy tudíž přichází do prostředí, kde pedagogický sbor o autoevaluace nic neví, nezná její metody, výhody a úskalí, možnosti, jež jejich použití nabízí, a logicky je ani neumí používat – vždyť neměl ani příležitost se s nimi seznámit, nebyl k tomu veden. Proto i první autoevaluační výstup z roku 2007 v podobě SWOT analýzy byl spíše formální a ne zcela zvládnutou záležitostí. Tuto SWOT analýzu vytvářely učitelky školy na základě prvotního seznámení s touto technikou, které provedla nová ředitelka školy.

Nahoru