Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Základní informace o ECVET

Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) je nový evropský nástroj k podporování vzájemné důvěry a mobility v odborném vzdělávání a přípravě. ECVET, který vytvořily členské státy ve spolupráci s Evropskou komisí, byl nyní schválen Evropským parlamentem a Radou.

 Přijetí a zavedení ECVET v zúčastněných zemích je dobrovolné.

V nadcházejících letech budou zúčastněné země a Komise podporovat celoevropské testování tohoto nástroje, k němuž budou přizvány všechny zainteresované strany.

Nahoru