Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Stručně o ECVET

ECVET je založen na koncepcích a procesech, které jsou systematicky používány k ustavení společného a uživatelsky přátelského jazyka pro transparentnost, přenos a uznávání výsledků učení. Některé z těchto koncepcí a procesů jsou již zakotveny v mnoha rámcích kvalifikací v Evropě.

ECVET je založen na:

  • Výsledcích učení, v nichž se uvádějí znalosti, dovednosti a kompetence, jež mohou být dosaženy v různém učebním kontextu.
  • Jednotkách výsledků učení, které jsou součástmi kvalifikací. Jednotky mohou být hodnoceny, validovány a uznávány.
  • Bodech ECVET, které poskytují dodatečné informace o jednotkách a kvalifikacích v číselné podobě.
  • Kreditu, který je udělen za ohodnocené a dokumentované výsledky učení žáka. Kredity mohou být přenášeny do jiného kontextu a shromažďovány za účelem dosažení kvalifikace na základě standardů kvalifikací a směrnic existujících v zúčastněných zemích.
  • Vzájemné důvěře a partnerství mezi zúčastněnými organizacemi. To je vyjádřeno v Memorandu o porozumění a v dohodách o učení.

Technické specifikace ECVET jsou uvedeny v přílohách k Doporučení.

Nahoru