Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

ECVET pro celoživotní učení

ECVET podporuje flexibilitu programů a cest k dosažení kvalifikace, a tím zlepšuje příležitosti k celoživotnímu učení. Usnadňuje uznávání výsledků učení, kterých mladí lidé nebo dospělí dosáhli v jiném kontextu; tzn. v jiné zemi, instituci či v jiném systému (například v počáteční nebo další odborné přípravě), také však formálními, neformálními nebo informálními způsoby učení.

Nahoru