Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

ECVET – nástroj pro mobilitu a uznávání

Účelem ECVET je umožňovat uznávání výsledků dosažených žáky během mobility. Toho se má docílit vytvořením struktury, používáním společného jazyka a podněcováním výměn a vzájemné důvěry mezi poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy (OVP) a kompetentními institucemi v Evropě. V kontextu mezinárodní mobility i mobility uvnitř jednotlivých zemí se ECVET zaměřuje na podporu uznávání výsledků učení, aniž by žákům prodlužoval vzdělávací cesty.

Nahoru