Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Testování a realizace ECVET

Schválení Doporučení Evropským parlamentem a Radou v roce 2009 vytváří podmínky pro realizaci ECVET. Do roku 2012 bude ECVET testován a pilotně ověřován v různém kontextu a systémech: evropském, národním a odvětvovém. Očekává se, že v roce 2012 budou mít členské státy vytvořeny nezbytné podmínky a opatření pro postupné zavádění ECVET. V roce 2014 bude Evropský parlament a Rada posuzovat a evaluovat první stadium realizace ECVET a v případě potřeby přizpůsobí text Doporučení.

Klíčová je kvalita iniciativ testujících ECVET. Všechny zainteresované strany, např. certifikační orgány, poskytovatelé OVP, sociální partneři a podniky, jsou povzbuzovány k tomu, aby se angažovali v testování ECVET prostřednictvím projektů a sítí, zejména v rámci Programu celoživotního učení.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Testování a rozvoj ECVET

 

 

Zpráva

a

posouzení

 

Země vytvářejí podmínky pro postupnou realizaci ECVET

 

 

 

 

 

 

Realizace ECVET

Evropská komise bude ve spolupráci s členskými státy monitorovat testování a proces realizace. Komise bude identifikovat přenositelné praktické zkušenosti, vytvářet podpůrné nástroje - např. uživatelské příručky - a budovat evropskou síť uživatelů ECVET.

Evropská komise založila síť pro šíření poznatků z projektů Leonardo da Vinci a Lifelong Learning Programme. Síť sdružuje 14 národních agentur. Webové stránky s informacemi o projektech jsou zde(https://netecvet.com/)

Nahoru