Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

ECVET a jiné nástroje EU

Jedním z cílů evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě je vytvoření společných nástrojů pro podporu celoživotního učení a mobility. Tyto nástroje byly vytvořeny a měly by být zaváděny v synergii a za vzájemné podpory. Testování a realizace ECVET se významně doplňuje s dalšími evropskými nástroji: 

  • Evropský rámec kvalifikací (EQF) a ECVET sdílejí stejný přístup k výsledkům učení. Úrovně EQF také slouží jako odkazy pro ECVET. 
  • Dokumenty Europassu, zejména Dodatek k osvědčení a Europass - mobilita budou integrovat termíny ECVET pro popis kvalifikací a dosažených kreditů jednotlivce.
  • Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě bude posilovat realizaci ECVET.
  • Evropský systém přenosu a shromažďování kreditů (ECTS) pro vysokoškolské vzdělávání a ECVET se budou vzájemně doplňovat.
  • Evropské principy pro validaci výsledků neformálního a informálního učení budou těžit ze zavedení ECVET, protože ten bude usnadňovat validaci neformálního a informálního učení z hlediska dosahování kvalifikací.

Nahoru