Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Tiskové zprávy

TZ.jpgTisková mluvčí NÚOV: Zoja Franklová PhDr.

tel.: 274 022 112;  e-mail: zoja.franklova@nuov_cz

 


‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Kvalifikace budou v evropských státech porovnatelné

Lidé budou zanedlouho snáze hledat pracovní a studijní příležitosti v zahraničí. V zemích EU totiž dochází od roku 2008 k tzv. přiřazovacím procesům, ve kterých jsou všechny existující kvalifikace přiřazovány k jednotnému evropskému rámci kvalifikací. Výsledkem procesu bude možnost jednoduššího porovnání kvalifikací, tedy úrovně znalostí, dovedností a způsobilostí lidí, v jakýchkoli dvou evropských zemích. „Když bude člověk hledat práci v zahraničí, budou mu tam věřit, že konkrétní kvalifikaci opravdu má,“ vysvětluje ředitel NÚOV Miroslav Procházka.  

 

Tisková zpráva - Národní centrum Europass

Praha, 1. března 2011 Na evropský trh práce vstoupí absolventi snáze s tzv. dodatkem k osvědčení. K jeho vydání se mohou střední školy registrovat do konce března 2011.  

 

Se školami spolupracuje stále více sociálních partnerů

28.2.2011 česká škola Do podpory odborného vzdělávání se zapojuje stále více sociálních partnerů a tvorba školních vzdělávacích programů k tomuto trendu jednoznačně přispěla. Vyplývá to z šetření provedeného v rámci projektu Kurikulum S v roce 2010, jehož výsledky budou prezentovány na konferenci na téma Sociální partnerství odborných škol 1. března 2011 v Brně. Na konferenci zazní také příspěvky od zástupců škol a sociálních partnerů, kteří představí svou vzájemnou spolupráci.  

 

Kvalifikace na základě praxe

Víc než 5 tisíc lidí do konce roku 2010 dobrovolně složilo zkoušku z dílčí kvalifikace, aby tím zlepšilo svou pozici na trhu práce. Někteří z nich si díky tomu mohli otevřít vlastní živnost.  

 

Ve studiu na vysokých školách pokračuje nejvyšší podíl absolventů středních škol za posledních deset let

Podíl absolventů maturitních oborů hlásících se k dalšímu studiu stále narůstá, i když už ne tak rychle jako v minulých letech. Přitom nejvíc jich jde studovat ekonomické obory. Podrobnou analýzu zájmu absolventů různých typů středních škol i oborových skupin a jejich úspěšnosti u přijímacího řízení představuje Národní ústav odborného vzdělávání v publikaci Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání, která vyšla v rámci národního projektu VIP II – Kariérové poradenství.  

 

Nová závěrečná zkouška pomáhá vrátit prestiž učebním oborům

Z programového prohlášení vlády ČR: „Vláda ve spolupráci se zaměstnavateli podpoří rozvoj odborného středního („učňovského“) vzdělávání a formu jeho zakončování jednotnou závěrečnou zkouškou. Zvýší důraz na praktickou uplatnitelnost absolventů a na posílení prestiže středního odborného školství.“  

 

Europass už pět let pomáhá zájemcům o práci nebo studium v celé Evropě

Za pět let existence zaznamenaly z emě EU již 30 milionů použití všech dokumentů Europassu. Nejoblíbenější je životopis, který si dosud vyplnilo online více než 10 milionů uživatelů.  

 

Za rok pomohla konzultační centra dvěma tisícům učitelů odborných škol

Regionální konzultační centra (RKC) vznikla v říjnu 2009 v rámci projektu Kurikulum S, aby pomáhala středním odborným školám s kurikulární reformou – s tvorbou, zaváděním a inovací školních vzdělávacích programů (ŠVP). Dosud zástupci center poskytli pedagogům 330 konzultací a uspořádali přes 100 vzdělávacích akcí. Na seminářích a workshopech proškolili lektoři dohromady více než 2 000 osob .  

 

Situace absolventů škol na trhu práce se zhoršuje

V dubnu 2010 evidovaly úřady práce téměř 33 tisíc nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých, meziročně se tak jejich počet zvýšil o více než 6 tisíc. Do září 2010 se počet nezaměstnaných absolventů zvýšil na 39 312, zatímco volných míst je pro ně nabízeno pouze 5 456. Uvádí to publikace Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním-2010, kterou právě vydal Národní ústav odborného vzdělávání v rámci projektu VIP kariéra II – KP.  

 

Inovace Metodického portálu www.rvp.cz se vyplatila

Praha, 22. září 2010 – Výzkumný ústav pedagogický v Praze provedl vloni zásadní změny na Metodickém portálu www.rvp.cz . Přesně rok poté, co je oficiálně oznámil, může slavit úspěch. Změny pomohly nejen portálu, ale hlavně učitelům, kteří jej denně navštěvují řádově v tisícovkách.  

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

 

Nahoru