Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Tiskové zprávy

TZ.jpgTisková mluvčí NÚOV: Zoja Franklová PhDr.

tel.: 274 022 112;  e-mail: zoja.franklova@nuov_cz

 


‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Projekt UNIV 2 - Kraje nabírá obrátky

Celkem 325 škol z třinácti krajů se sejde na úvodní konferenci ČR - Na 325 škol ve všech krajích se zapojuje do nového projektu celoživotního vzdělávání UNIV 2 - Kraje, který byl oficiálně zahájen v srpnu. Ředitelé zapojených škol se poprvé sejdou 8. prosince 2009 na úvodní konferenci v Praze. České střední školy se tak stanou centry celoživotního vzdělávání a vedle své tradiční výuky budou provázaně nabízet různé formy vzdělávání dospělých.  

 

Skončil projekt KOORDINÁTOR S1

Právě skončil národní projekt Koordinátor S1, který nabídl středním školám pomoc formou školení. Vedoucí pracovníci a koordinátoři získali během seminářů všechny informace potřebné pro přípravu školních vzdělávacích programů a také možnost konzultovat své konkrétní problémy.    

 

Konzultační centra začala pomáhat školám při reformě

V říjnu 2009 zahájilo svou činnost jedenáct regionálních konzultačních center, která byla právě založena při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích. Konzultační centra pomáhají středním odborným školám při zpracování školních vzdělávacích programů i při jejich praktickém zavádění do výuky. O zřizování a činnost center se stará Národní ústav odborného vzdělávání v rámci projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.            

 

Nezaměstnaných absolventů škol přibývá

Ke 30. dubnu 2009 se počet nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých meziročně zvýšil téměř o 8 000. K tomuto zvratu dochází po pěti letech, kdy počty nezaměstnaných absolventů stále klesaly. Začínají se tak projevovat následky ekonomické krize. Ještě dramatičtější nárůst se dá očekávat v září 2009, kdy na trh práce vstoupí letošní absolventi škol.  

 

Inovovaný portál www.rvp.cz

22. září byl spuštěn podstatně rozšířený Metodický portál www.rvp.cz , který bude od této chvíle pomáhat také odborným školám.   

 

1. září začíná reforma na středních školách

20. srpna 2009  - Od začátku školního roku zahájí přibližně polovina středních odborných škol a všechna gymnázia výuku podle nových vzdělávacích programů. Ostatní střední školy se k nim přidají během příštích dvou let. V novém pojetí už není nutné dodržovat centrální osnovy a školy mají větší prostor k tomu, aby se vyprofilovaly, přizpůsobily se potřebám zaměstnavatelů a více využívaly zajímavější způsob výuky. Namísto encyklopedických vědomostí se mají orientovat na tzv. klíčové kompetence žáků, tedy schopnost řešit problémy, spolupracovat, nést zodpovědnost, na komunikaci v češtině i v cizím jazyce, práci s počítačem či chuť dále se učit.        

 

Začíná projekt UNIV 2 - KRAJE

4. srpna 2009:   Střední školy se proměňují v centra celoživotního učení Právě byl zahájen nový projekt UNIV 2 – KRAJE, který pomáhá středním školám k proměně v centra celoživotního učení. Školy zapojené do projektu budou kromě výuky pro své žáky nabízet i nejrůznější formy vzdělávání pro dospělé. Rozšíření nabídky má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání a zároveň pomoci školám vyrovnat se s propadem počtu žáků v období demografického poklesu.  

 

Koncept - nový projekt na pomoc dalšímu vzdělávání v ČR

Díky projektu Koncept by měli lidé získat lepší přístup k dalšímu vzdělávání, měli by mít k dispozici širokou nabídku kvalitních kurzů odpovídajících potřebám trhu práce, dostatek hodnověrných informací a také poradenské služby.  

 

Europass pro absolventy středních škol

Školy letos rozdají více než 70 000 dodatků k  maturitnímu vysvědčení či výučnímu listu, které srozumitelně popisují vzdělání absolventů v češtině či v některém cizím jazyce. Dodatky jsou součástí Europassu a pomáhají těm, kteří chtějí hledat zaměstnání či další studium v zemích Evropské unie.  

 

Žáci učebních oborů právě začínají skládat závěrečné zkoušky

Reforma závěrečných zkoušek, která probíhá v rámci projektu Nová závěrečná zkouška, má přispět ke zvýšení prestiže absolventů učebních oborů.  

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

 

Nahoru