Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Ve studiu na vysokých školách pokračuje nejvyšší podíl absolventů středních škol za posledních deset let

Podíl absolventů maturitních oborů hlásících se k dalšímu studiu stále narůstá, i když už ne tak rychle jako v minulých letech. Přitom nejvíc jich jde studovat ekonomické obory. Podrobnou analýzu zájmu absolventů různých typů středních škol i oborových skupin a jejich úspěšnosti u přijímacího řízení představuje Národní ústav odborného vzdělávání v publikaci Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání, která vyšla v rámci národního projektu VIP II – Kariérové poradenství.  

Počet studijních míst na vysokých školách se v posledním desetiletí výrazně zvyšoval. „Ke studiu na vysokých školách se hlásí 80 % absolventů maturitních oborů středních škol a přijato je 63 % absolventů těchto oborů, což je nejvíce za posledních deset let,“ uvádí autorka publikace Michaela Kleňhová o situaci ve školním roce 2009/2010.

Zájem o studium na vysokých školách, volbu oboru i úspěšnost u přijímacího řízení výrazně ovlivňuje typ střední školy, kterou mladí lidé absolvovali. Zatímco gymnazisté se díky rozsahu všeobecných znalostí hlásí na široké spektrum oborů, absolventi lyceí a  středních odborných škol v dalším studiu většinou navazují na obor studovaný na střední škole.


celá tisková zprava celá tisková zprava (183,00 KB)

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky