Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Tiskové zprávy

TZ.jpgTisková mluvčí NÚOV: Zoja Franklová PhDr.

tel.: 274 022 112;  e-mail: zoja.franklova@nuov_cz

 


‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6

Finanční gramotnost: nový prvek školní výuky

Právě vychází první příručka pro učitele středních (ale i základních) škol přinášející všechny podstatné informace z oblasti finanční gramotnosti. Publikace pomůže pedagogům při výuce nového učiva, které přispěje ke zlepšení finanční gramotnosti žáků. Příručku připravil Národní ústav odborného vzdělávání ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Publikace vychází v souladu s harmonogramem Systému budování finanční gramotnosti.  

 

Projekt VIP Kariéra pomohl ke zlepšení psychologického, výchovného a kariérového poradenství na školách

Projekt „Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání“, zkráceně označovaný jako VIP-Kariéra, je realizován s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu, v celkových nákladech více jak 120 milionů korun. Byl zahájen 1.9.2005, zakončen bude 30.9.2008. Řešiteli projektu jsou IPPP ČR (Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR) a NÚOV (Národní ústav odborného vzdělávání). IPPP ČR se zabýval vytvářením a činností   školních poradenských pracovišť (ŠPP) a prezenčním vzděláváním odborníků ze škol zapojených do projektu. NÚOV měl na starosti vytvoření Informačního systému o uplatnění absolventů škol s multimediálním průvodcem usnadňujícím orientaci ve vzdělávacím systému a ve světě práce a také e-learningové vzdělávání pedagogů.  

 

Projekt UNIV rozšířil nabídku celoživotního vzdělávání

Dnes končí tříletý projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení), na jehož financování se podílel Evropský sociální fond. Díky němu se významně rozšířila nabídka celoživotního vzdělávání v České republice a zájemci mohou snadněji než dříve dosáhnout uznání kvalifikací, které získali jinde než při počátečním vzdělávání ve škole .  

 

Mistrovství České republiky v grafických disciplínách

V Novém Bydžově dnes skončilo mistrovství České republiky v grafických disciplínách. Absolutním vítězem se stal žák 4. ročníku Ochodní akademie Heroldovy sady v Praze Ondřej Kanta. Mistrovství v grafických disciplínách pořádá každoročně Státní těsnopisný ústav, který je dnes součástí Národního ústavu odborného vzdělávání. Letos se konalo v SOŠ a VOŠ v Novém Bydžově. Soutěžení má přispět k motivaci žáků, aby zdokonalovali své dovednosti ve zpracování textu na PC.  

 

Absolventi dostávají dodatek k osvědčení

Dodatky jsou součástí Europassu, který je v zemích Evropské unie vydáván od roku 2005 na podporu volného pohybu lidí. Dodatky popisují srozumitelnou formou výsledky studia a pomáhají tak těm, kteří chtějí pokračovat ve vzdělávání nebo hledat zaměstnání v zahraničí. Absolventi vysokých a vyšších odborných škol dostávají dodatky k diplomu, absolventům středních škol jsou vydávány dodatky k osvědčení (většinou jde o dodatky k výučnímu listu nebo maturitnímu vysvědčení). Smyslem dodatku je ozřejmit obsah studia tak, aby si např. zaměstnavatel v zahraničí udělal obrázek o tom, co absolvent daného oboru z České republiky umí.  

 

Zaměstnavatelé ovlivňují školy

Ministr školství právě schválil dalších 82 rámcových vzdělávacích programů pro odborné školy. Díky tomu si teď školy mohou připravovat vlastní vzdělávací programy a důležitou roli přitom bude hrát spolupráce se zaměstnavateli. Názory firem na to, co by měli absolventi škol umět, budou mít vliv na výuku.  

 

Nové závěrečné zkoušky přispějí k modernizaci učňovského školství

Už čtvrtý rok se připravují nové závěrečné zkoušky pro tříleté učební obory. Během června je v praxi vyzkouší cca 250 škol v 70 oborech. Novým způsobem bude závěrečnou zkoušku letos skládat cca 12.000 žáků, tedy asi třetina letošních absolventů v oborech s výučním listem. Přípravu nových závěrečných zkoušek má na starosti Národní ústav odborného vzdělávání v rámci právě končícího projektu Kvalita I, na nějž přispívá Evropský sociální fond.  

 

Valdštejnský palác bude hostit UNIV

V Senátu se bude hovořit také o budoucnosti celoživotního vzdělávání v ČR   PRAHA - Do finále dospěla první fáze projektu UNIV, jehož cílem je nabídnout české veřej-nosti možnost nového typu celoživotního vzdělávání a doplňování dílčí i úplné kvalifikace v síti středních a vyšších odborných škol. Závěrečná konference projektu UNIV se bude konat 29. května v Senátu Parlamentu   ČR od 10,00 do 14,00.     

 

Klesá počet nezaměstnaných absolventů škol

Zatímco v září 2002 jich bylo 74 836, v září 2007 činil jejich počet 31 188, tedy méně než polovinu. Klesá také míra nezaměstnanosti absolventů škol, a to u všech kategorií vzdělání a platí pravidlo, že čím vyšší vzdělání, tím nižší nezaměstnanost. Vyplývá to z publikace Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2008, kterou právě vydal Národní ústav odborného vzdělávání v rámci projektu VIP Kariéra, na nějž přispívá Evropský sociální fond.  

 

Nový internetový slovník

Na adresách www.skills-translator.net   a www.disco-tools.eu byl veřejnosti zpřístupněn Slovník dovedností a kompetencí (Dictionary of skills and competencies - DISCO).   Tento webový portál obsahuje termíny související s výkonem jednotlivých povolání v češtině, angličtině, němčině, francouzštině a maďarštině, litevská a švédská verze se dokončuje. Slovník umožňuje snadnější porovnávání kvalifikací v různých zemích.  

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6

 

Nahoru