Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Tisková zpráva - Národní centrum Europass

Praha, 1. března 2011 Na evropský trh práce vstoupí absolventi snáze s tzv. dodatkem k osvědčení. K jeho vydání se mohou střední školy registrovat do konce března 2011.  

Do konce března 2011 se mohou střední školy registrovat do databáze Národního centra Europass ČR. Prostřednictvím on-line registračního a objednávkového formuláře získají na konci školního roku pro své absolventy doklad o oboru jejich vzdělání srovnatelný v rámci Evropské unie. Do konce února se zatím registrovalo na 700 škol, tedy zhruba polovina všech středních škol v ČR.

Dodatek k osvědčení objasňuje kvalifikaci svého držitele. Je stejný vždy pro absolventy jednoho oboru studia na střední škole (např. pro všechny umělecké truhláře, kosmetičky nebo absolventy oboru gymnázium, aplikovaná chemie nebo strojírenství). Dodatek k osvědčení zaznamenává profil schopností a dovedností, úroveň vzdělání, vstupní požadavky, celkovou dobu vzdělávání a profesní uplatnění držitele. Je vydáván zdarma, a to v češtině a v jednom cizím jazyce - lze si vybrat mezi angličtinou, němčinou a francouzštinou.

„Dodatek k osvědčení usnadňuje uznání kvalifikace v zahraničí,“ říká Irena Palánová, vedoucí Národního centra Europass ČR, které dodatky vydává. „Tento dokument se připojuje k originálnímu osvědčení, tedy k maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu nebo osvědčení o závěrečné zkoušce, a pomáhá pochopit význam a obsah oboru vzdělání toho, kdo například žádá o práci,“ dodává Palánová. 

Střední školy mohou dodatek k osvědčení objednat hromadně, formulář je ke stažení na www.europass.cz. Uzávěrka registrací je 31. března. „Je to proto, abychom mohli připravit včas nové dodatky k oborům podle požadavků škol,“ vysvětluje Irena Palánová. Národní centrum Europass ČR vydává dodatky k osvědčení již od roku 2007, proto jsou dodatky k většině oborů – starších i současných - již připraveny, přibývá ale nových oborů vzdělání podle školních vzdělávacích programů.
Žádost o celoevropský dokument ke svému oboru vzdělání si mohou podat také jednotlivci, a to na webových stránkách www.europass.cz. K vydání je třeba ještě doložit ověřenou kopii osvědčení, a to buď zaslat poštou nebo při osobní návštěvě centra, které je součástí Národního ústavu odborného vzdělávání (www.nuov.cz).
Europass je soubor dokumentů, který na evropsky srovnatelné úrovni objasňuje předchozí vzdělání, pracovní zkušenosti, odbornou kvalifikaci, ale také jazykové dovednosti a osobní kompetence svého držitele.

Další informace poskytne:
Lubomír Valenta, pracovník Národního centra Europass ČR,
email: lubomir.valenta@nuov_cz, tel.: 274 022 347


soubor ke stažení soubor ke stažení (51,50 KB)

Nahoru