Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Tiskové zprávy

TZ.jpgTisková mluvčí NÚOV: Zoja Franklová PhDr.

tel.: 274 022 112;  e-mail: zoja.franklova@nuov_cz

 


‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Kromě závěrečného vysvědčení rozdávají střední školy svým žákům i Europass

Stále roste počet absolventů, kteří opustí střední školu nejenom s maturitním vysvědčením či výučním listem, ale navíc k tomuto dokumentu dostanou tzv. dodatek k osvědčení, který jim může pomoci najít práci v zahraničí, protože podrobně popisuje kvalifikaci svého držitele. V těchto dnech se počet takto vydaných dokumentů, které jsou součástí portfolia Europassu, přiblížil 75 000 jen v tomto školním roce a celkově již 216 500 od počátku projektu.  

 

Žáci učebních oborů právě skládají závěrečné zkoušky

Tisková zpráva  -   V průběhu června probíhají na všech školách s učebními obory závěrečné zkoušky. Většina z nich je letos uspořádá podle jednotného zadání. Jednotné závěrečné zkoušky se v učebních oborech zavádějí postupně a školy je přijímají dobrovolně.    

 

Většina škol bude letos provádět závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Letos poprvé se mohou všechny školy s učebními obory připojit k projektu nové závěrečné zkoušky. Podle předběžných výsledků z konce dubna 2010 se dosud 88 % škol rozhodlo, že jednotné zadání využije alespoň v jednom z učebních oborů, které vyučují. Zavedení standardizované zkoušky má pomoci ke zvýšení prestiže učebních oborů.  

 

Závěrečná konference OECD

Odborníci OECD hodnotili odborné školství v České republice: našli silné stránky i problémy  

 

Konzultační centra nabízejí odborným školám v krajích služby na míru

Tisková zpráva, 31. března 2010  

 

Fiktivní firmy se představují na mezinárodním veletrhu

24. - 26. března 2010 proběhne v Malé sportovní hale na pražském Výstavišti již 16. Mezinárodní veletrh studentských firem.  

 

Nová příručka učí žáky, jak se vyhnout dluhové pasti

26.2.2010: Vyučovat finanční gramotnost je už letos na většině středních odborných škol a učilišť povinné. Souvisí to s přechodem na výuku podle nových vzdělávacích programů, které finanční gramotnost obsahují. Národní ústav odborného vzdělávání proto vydal příručku s názvem Finanční gramotnost – úlohy a metodika, která má středním školám s výukou nového tématu pomoci.  

 

Proměna škol v centra celoživotního vzdělávání už začala

10.2.2010: Ve všech krajích ČR kromě Prahy se uskutečnily motivační semináře, které měly za cíl získat pedagogy středních škol, kteří dosud vyučují žáky v rámci počátečního vzdělávání, pro práci s dospělými. Tato nová aktivita rozšíří nabídku kvalitních kurzů dalšího vzdělávání a zároveň pomůže překonat složité období, kdy se školy potýkají s propadem počtu žáků.  

 

Pro žáky se zdravotním postižením není volba střední školy jednoduchá

Praha, 18. prosince 2009: Nejvýraznější zdravotní omezení pociťovali při výběru střední školy žáci s tělesným postižením (66 %) a žáci s více vadami (57 %). Významný dopad mělo zdravotní postižení i na vzdělanostní volbu žáků se zrakovým a sluchovým postižením (51 %, resp. 46 %). Tyto a další skutečnosti zjistil Národní ústav odborného vzdělávání v dotazníkovém šetření, jehož výsledky shrnuje publikace Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem.  

 

Situace absolventů škol na trhu práce se zhoršuje

Na konci září 2009 bylo na úřadech práce evidováno 19 128 nezaměstnaných absolventů středních škol, tedy o cca 5 000 více než v září 2008. Přitom počet volných míst vhodných i pro absolventy prudce klesl z více než 21 000 na podzim 2008 na cca 4 500 v říjnu 2009. Absolventi škol proto musejí počítat s tím, že budou obtížně hledat zaměstnání. Národní ústav odborného vzdělávání to zjistil v analýze věnované absolventům škol.  

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

 

Nahoru