Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Tiskové zprávy

TZ.jpgTisková mluvčí NÚOV: Zoja Franklová PhDr.

tel.: 274 022 112;  e-mail: zoja.franklova@nuov_cz

 


‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Publicita projektu

 

 

Od května začíná projekt Cesta ke kvalitě

V rámci probíhající reformy jsou základní i střední školy povinny pravidelně provádět zhodnocení vlastní práce. Tato sebereflexe je odrazovým můstkem ke změnám v rámci reformy.  Při vlastním hodnocení má školám pomoci nový projekt Cesta ke kvalitě.  

 

Prvního dubna 2009 začal národní projekt Kurikulum S

Při tvorbě školních vzdělávacích programů a výuce podle nich mohou učitelé středních odborných škol narazit na problémy, jež dosud nikdy neřešili. Projekt Kurikulum S jim proto podává pomocnou ruku. Nabízí potřebné informace, zkušenosti pilotních škol, metodické rady i možnost konzultací. K tomu účelu bude vytvořena síť konzultačních center v regionech.  

 

Zahájení národního projektu NZZ - tisková zpráva

Hlavním cílem projektu, který bude probíhat v letech 2009 – 2012, je zavedení standardizované závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem. Reforma závěrečné zkoušky přinese zlepšení kvality škol a zvýšení prestiže jejich absolventů. Dosud si školy samy připravují své závěrečné zkoušky a jejich úroveň se tak může značně lišit.  

 

Firma fiktivní - dovednosti skutečné

Národní ústav odborného vzdělávání právě vydal publikaci Fiktivní firmy v České republice 1992 - 2008. Fiktivní firmy zakládají žáci vyšších ročníků středních a vyšších odborných škol. Publikace přibližuje historii této netradiční formy výuky, která podporuje podnikatelské dovednosti žáků.  

 

Postavení absolventů VOŠ je rozporuplné

Tři roky po ukončení studia by si pouze třetina absolventů vyšších odborných škol vybrala znovu tento typ studia, ostatní by raději zvolili vysokou školu, protože její absolventi dosahují lepšího uplatnění i platového ohodnocení. Rozporuplné postavení vyšších odborných škol dokládá nová publikace Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění – II. etapa , kterou vydal Národní ústav odborného vzdělávání.  

 

Nový projekt ESF Koordinátor S 1

Praha, 4. února 2009   Pedagogové se učí reformovat své školy   V únoru 2009 začíná systémový projekt Koordinátor S 1, jehož cílem je pomoci vedoucím pracovníkům a koordinátorům středních odborných škol při vytváření školních vzdělávacích programů. Během projektu proto projde odborným školením 2 500 učitelů. Devítiměsíční projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy realizuje Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání, přispívá na něj Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.      

 

Obory vzdělání se také reformují

12.1.2009 Zájemci mají letos větší šanci dostat se na zvolenou střední školu, ale při výběru by měli dát pozor na nové obory. Mohou  narazit na obory, které neznají, a naopak se může stát, že nenaleznou obor, který hledají. Součástí školské reformy je totiž také vytváření oborů se širším záběrem.  

 

Skončil projekt Partnerství a kvalita.

16.10.2008 Pokud chtějí školy nabízet kvalitní vzdělání, neobejdou se bez spolupráce se zaměstnavateli. Také mnohé firmy zjistily, že je nutné, aby se začaly věnovat vzdělávání svých příštích zaměstnanců. Přesto ale v současnosti nemá spolupráce škol a podniků v České republice dostatečnou úroveň. Vytvořit pro ni lepší podmínky bylo cílem projektu Partnerství a kvalita, na nějž přispíval Evropský sociální fond.  

 

Odborné školy se vyjádří k novým vzdělávacím programům

10.10.2008 Národní ústav odborného vzdělávání připravil rámcové vzdělávací programy pro dalších 88 oborů. Současně zahájil dotazníkové šetření, během něhož mají střední odborné školy možnost se k novým vzdělávacím progamům vyjádřit.  

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

 

Nahoru