Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání

Dotazník pro učitele

 

Dotazník zjišťuje do jaké míry, je škola otevřena začleňování různých žáků do vzdělávání; zda jsou odpovídajícím způsobem nastaveny vztahy uvnitř školy i vztahy školy s okolím; jakým způsobem učitelé se žáky pracují; jaké jsou vztahy mezi pedagogickými pracovníky školy apod. Výstupy z dotazníku škole mohou pomoci upravit podmínky vzdělávání a výchovy žáků, kteří jsou nějakým způsobem „odlišní“. Dotazník je určen pokud možno všem pedagogům konkrétní školy. Dotazník je určen pro základní a střední školy všeho typu.

manuálu nástroje (PDF, 392,58 KB) naleznete cíle nástroje, teoreticko–metodologická východiska nástroje postup při práci s nástrojem, popis konstrukce a ověřování nástroje, rizika při práci s nástrojem a doporučení a dotazník pro učitele (140,57 KB)ukázku evaluační zprávy (13,56 KB).
.

Úloha dotazníku v autoevaluačním procesu školy:

Dotazník je vhodné zadat učitelům v průběhu školního roku za účelem zmapování přístupu k inkluzivnímu vzdělávání.  Výsledky popisují aktuální situaci a nabízejí návrhy k případným změnám. Na výpovědi z dotazníku lze nahlížet jako na informace o podpoře školy žákům a vlivu vzájemných vztahů učitelů a žáků na vzdělávání.

 

Autorem nástroje je PhDr. Josef Lukas, Ph.D. který pracuje v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR.

Nahoru