Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 11: Příkladná spolupráce škol se seniory – podklad pro zřizovatele

soubor přílohy soubor přílohy (185,20 KB)


 

PŘÍKLADNÁ SPOLUPRÁCE ŠKOL SE SENIORY

PLZEŇ 2010

 

NÁZEV ŠKOLY

(+ jméno ředitele)

Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace

 

Mgr. Hana Stýblová

 

PŘESNÝ NÁZEV AKCE, PROJEKTU,

AKTIVITY

 1. Den otevřených dveří
 2. Školní akademie
 3. zpívání u vánočního stromu v Letově a na Slovanech
 4. Vánoční jarmark
 5. beseda o II.světové válce

 

 

DATUM, KDY SE AKCE/AKTIVITA KONALA

 1. 14.1.2010
 2. 17.6.2010
 3. 28.11. a 6.12.2010
 4. 12.12.2010
 5. 7.5. 2010

 

 

MÍSTO KONÁNÍ

A KATEGORIE OSLOVENÝCH

 1. ZŠ Plzeň-Božkov
 2. sokolovna TJ Sokol Božkov na Ostrově
 3. náves Letkova , před ÚMO 2
 4. Hřiště TJ Sokol Božkov na Ostrově
 5. ZŠ Plzeň-Božkov – 5.třída

 

Věk. Kategorie: 30- 80

 

 

POČET ZAPOJENÝCH DĚTÍ (VČ. VĚKU)

 1. 28 dětí od 6 let, 85 dětí do 11 let
 2. 28 dětí od 6 let, 85 dětí do 11 let
 3. 35 dětí 6 - 11 let
 4. 15 dětí do 6 let, 90 dětí do 11 let
 5. 18 dětí 10-11 let

 

 

 

 

POPIS A TRADICE PROJEKTU,

AKTIVITY ČI AKCE

(PODROBNĚ, VČ. POČTU OSLOVENÝCH SENIORŮ)

 

 1. Pravidelná akce nejen pro rodiče a prarodiče, ale pro všechny bývalé žáky školy, v této době školu navštěvují převážně starší občané, bývalí žáci a přinášejí fotografie, staré učebnice apod. – počet seniorů asi 20 - 30
 2. Akce pořádaná 1x za 2 roky, kde se děti a žáci školy představí rodičům a prarodičům  - počet seniorů asi 50 – 60
 3. Děti pěveckého sboru zpívají již několik let (asi 5) vánoční písně pro potěšení občanů Letkova a Slovan – počet seniorů na každé akci kolem 30
 4. Vánoční jarmark se konal poprvé a založil tradice pro příští rok, jarmarku předcházely vánoční dílny rodičů a prarodičů, kteří se scházeli každý pátek a vyráběli dárky. Na jarmarku rodiče a babičky dárky prodávali a děti z MŠ i ZŠ jim zazpívaly – počet oslovených seniorů asi 200, přítomných asi 80
 5. Beseda babičky jedné žákyně 5.třídy o II. světové válce, přítomno seniorů - 1

 

 

ZPRACOVAL/A: (razítko, podpis)

Mgr. Hana Stýblová

 

Nahoru