Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příklady praxe

Cílem je vytvoření elektronické databáze, která bude obsahovat recenzované příklady řízení kvality ve školách. V této aktivitě bude ukázáno vhodné a smysluplné zařazení vybraných evaluačních nástrojů do procesů vlastního hodnocení školy a plánů jejího rozvoje. Elektronická forma hypertextů umožní vzájemné provázání příkladů praxe s evaluačními nástroji.  

Bude vytvořena kategorizovaná elektronická databáze příkladů řízení kvality zahrnující:

· Oblasti kvality

· Podoblasti kvality

· Kritéria

· Subkritéria

 


Bude užit model kvality s 5 oblastmi, u každé bude dalších 5 podoblastí. Každá z podoblastí bude pokryta 3-4 evaluačními nástroji. V hierarchické struktuře budou obsahově naplňovány tyto kategorie (konkrétně pojmenovány oblasti kvality školy, včetně podoblastí, v rámci nich budou pojmenována kritéria kvality a ta rozpracována do subkritérií: říkejme tomu obecný model kvality). Předpokládá se, že v průběhu řešení projektu bude tato struktura obsahově doplňována či korigována. Výsledkem by nemělo být závazné naplňování této struktury na každé škole, ale mělo by se jednat o pomocný nástroj při stanovování priorit rozvoje školy s tím, že pro tuto strukturu budou nabízeny evaluační nástroje. Těžiště této klíčové aktivity bude spočívat ve výběru vhodných škol a zajištění metodické podpory těmto školám tak, aby postupně mohly vzniknout takové příklady praxe, které by se staly inspirativní a v některých dílčích aspektech i návodné pro ostatní školy.

 

Nahoru