Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Přidaná hodnota projektu

Přidaná hodnota projektu bude dána zlepšenou autoevaluační kulturou v českém školství, která se promítne především do větší odpovědnosti, iniciativy, tvořivosti a odbornosti pedagogických pracovníků škol, tzn. že přidaná hodnota je dána zkvalitněním pedagogických pracovníků škol. Ti, na základě zjištěných informací a vlastní systematicky sdílené sebereflexe, budou schopni kriticky nahlížet na dosavadní strategie a budou hledat a uplatňovat takové strategie, které povedou ke zkvalitňování jejich práce. Předpokládáme, že projekt ve svém důsledku přinese větší odpovědnost, iniciativu a tvořivost škol, které na základě zjištěných informací a vlastní sebereflexe budou umět kriticky nahlížet na dosavadní strategie řízení školy a budou hledat a uplatňovat takové, které povedou ke zlepšení a rozvoji.  

V obecné rovině předpokládáme následující změnu:

Před:
Autoevaluace je chápána převážně jako administrativní požadavek shora
Po:
Autoevaluace je chápána převážně jako nezbytná součást zkvalitňování práce školy.

Této změny bude dosaženo prostřednictvím výstupů z projektu, které konkrétně změní stav především v následujících oblastech:

Před:
Roztříštěná nabídka evaluačních nástrojů
Roztříštěnost příkladů dobré praxe
Absence poradenského systému k AE
Roztříštěná nabídka DVPP k AE
Vzdělávání k AE zaměřeno jen na ředitele škol
Ojedinělá výměna zkušeností mezi školami
Absence funkčního propojení AE s externí evaluací
Přehledný systém validizovaných evaluačních nástrojů
Po:
Recenzovaná nabídka příkladů efektivní praxe
Funkční systém poradenství k AE
Z hlediska kvantity i kvality ucelený modulární systém vzdělávání k AE
Komplexní nabídka pro další zainteresované partnery (koordinátoři AE, učitelé, ČŠI, zřizovatelé)
Motivovaná výměna zkušeností škol
Funkční a konsensuální propojení AE a externí evaluace

Nahoru