Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Pomoc školám při vlastním hodnocení

Vzhledem k prohlubující se decentralizaci školské sféry, postupné demokratizaci společnosti a vývoji socioekonomických ukazatelů je účelné vytvořit reálné předpoklady pro rozvoj škol prostřednictvím kvalitně nastaveného systému autoevaluace. Účelnost tohoto řešení je podpořena jednoznačnými zkušenostmi i z jiných sektorů řízení, stejně tak jako zkušenostmi z oblasti vzdělávání v edukačně vyspělých státech světa. V současné době, kdy je u nás realizována kurikulární reforma, provádění autoevaluace nabývá na významu. Úspěšná realizace reformy vzdělávání bude záviset na proměně školy v učící se organizaci se vstřícným klimatem. Tento proces podporuje autoevaluace na školách.  

Potřebnost řešení problematiky autoevaluace se opírá o strategii uváděnou v koncepčních materiálech MŠMT jako je Bílá kniha, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR z r. 2003, 2005 a 2007.

Nahoru