Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(79)

 

Hodnocení žáka – osobní list:

 

Základní škola a Mateřská škola

HODNOCENÍ ŽÁKŮ – OSOBNÍ LIST

Školní rok 20..../20....

 

Jméno a příjmení: ..................................................... třída, ročník .................................

 

Byl jsem seznámen(a) s hodnocením svého dítěte za měsíc:

 

 

Hodnocení
za měsíc
Poznámky k hodnocení Podpisy
podepisuje žák,
rodič a pedagog
Plán:

jde o plán nápravy vytvářený se žákem
Plán:

Nahoru