Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(76)

„1. v oblasti pedagogické podporovat a rozvíjet další vzdělávání pracovníků s cílem zavedení nového vyučovacího předmětu Zdravý životní styl do ŠVP ,
2. v oblasti řízení vést žáky k podílu na řízení školy – ŠKOLNÍ PARLAMENT,
3. v oblasti spolupráce s rodiči vyžít zapálených rodičů k bližší a rozsáhlejší spolupráci a založit Občanské sdružení rodičů, které bude pomáhat k rozvoji školy.“

(Vlastní hodnocení školy. 2010 09 10).

Nahoru