Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(66)

„Jako zdroje informací byly a budou využity:

a)    pedagogická dokumentace, učební plány, osnovy, školní vzdělávací program,

b)    ankety a dotazníky žákům, učitelům, rodičům,

c)    rozhovory s žáky, učiteli a rodiči, také širší veřejností,

d)    písemné podklady, zejména inspekční zprávy, záznamy kontrol, vyhodnocení

projektů školy,

e)     studijní výsledky žáků, f)    vnější statistické ukazatele, zejména demografické faktory,  

g)    externí zdroje, materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod., informace získané z regionálních či jiných medií.

V minulosti byly využívány různé způsoby získávání údajů od žáků, rodičů i pedagogů.

  • Zápisy z třídních schůzek.
  • Zápisy z porad.
  • Ankety na různá témata.
  • Vstupní a následná SWOT analýza školy.
  • Očekávání rodičů i žáků“.

(Vlastní hodnocení školy. 2010-09-10).

Nahoru