Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(59)

Učitelské portfolio tvoří:

  • přehled o DVPP za daný školní rok (v podobě založených certifikátů o účasti),
  • osobní SWOT analýza v podobě přehledu pozitiv (definování klíčových kompetencí pedagoga) a slabých stránek , vč. podkladového materiálu pro jejich určení dotazníkovou metodou,
  • stanovené cíle pro oblasti, na které se chce učitel v daném školním roce zaměřit. Další součástí je individuální vymezení důležitých kompetencí učitele, na jejichž rozvíjení chce příslušný pedagog pracovat,
  • týdenní plány učiva s cíli pro pedagogickou práci a s následnou reflexí (co se zdařilo, co ne a proč, co udělat do příště) a to vč. poznámek, jak bylo dosažení cílů ověřováno,
  • učitelem vytvořené podklady pro výuku (pracovní šablony, testy, kvízy, pracovní listy, popisy pracovních postupů pro výukové aktivity…).

Výhledově plánuje vedení školy po diskusi s učiteli zařadit do portfolia učitele:

  • výsledky pravidelného hodnocení učitelů jako výsledek hodnotícího pohovoru vedeného ředitelkou školy (frekvence  1 – 2x ročně),
  • i pravidelné (měsíční – dvouměsíční) hodnocení stavu zpracování pracovních šablon do jednotlivých předmětů v ŠVP (z hlediska kvality i kvantity) dle stanoveného plánu (jejich zpracování škola realizuje v současném a bude realizovat v příštím školním roce v rámci projektu Peníze do škol).

Nahoru