Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(56)

Sledované otázky v rámci návštěvy Peers v nížkovické ZŠ: „Ví dítě na základě známky, kde dělá chybu, co je správně a co má dělat, aby se zlepšilo? Jak se známkou jako s nástrojem hodnocení pracuje učitel v hodinách? Má dítě před hodnocením představu, co si za známkou má představit? Zná kritéria hodnocení a rozumí jim? Jak s kritérii hodnocení pracují učitelé přímo v hodinách? Jakou míru spravedlnosti přikládají děti známce? Jak probíhá sebehodnocení přímo v hodinách? Jaké možnosti, metody sebehodnocení učitelé využívají? Jakým způsobem dosahují učitelé objektivity sebehodnocení? Jak je sebehodnocení využíváno k plánování dalšího učení dětí, k uvědomování si, co potřebují dělat pro další pokrok? Jak se děti podílejí na tomto plánování? Jak efektivní jsou hovorové hodiny pro rodiče? Jak rodiče pracují s plánem z hovorových hodin?“ (Závěrečná zpráva Peer Review – ZŠ a MŠ Nížkovice 2010)

Nahoru