Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

5. Závěr

Školní vzdělávací program z roku 2008 mluví o dvouleté periodě provádění autoevaluace. Škola dosud použila v každém období jiný nástroj, takže lze obtížně porovnávat dvouletý vývoj školy v této oblasti. Můžeme ovšem konstatovat, že při vytváření dobrého klimatu školy, jež je i v současnosti pro vedení školy prioritou, dosahuje pedagogický sbor dobrých výsledků, o čemž svědčí výše popisované aktivity a jejich hodnocení žáky, rodiči i učiteli

Vedení školy chce i nadále rozvíjet dobré vztahy se všemi účastníky vzdělávání i zřizovatelem. Proto považuje za nezbytné hodnotit veškeré činnosti školy a na základě této činnosti upravovat a rozvíjet budoucí aktivity. Škola chce být jednotnou organizací, jdoucí za společným cílem a spolupracující na všech úrovních. Proto zaměřuje své aktivity na kooperaci a otevřenou spolupráci s širším okolím. Využívá poměrně širokou škálu autoevaluačních nástrojů a procesů, ačkoliv jejich systém není ještě stabilizován. Zároveň je potřeba říci, že vedení školy si po prvních letech ověřování vlastního ŠVP uvědomuje nutnost jeho změn i v oblasti autoevaluace a plánuje v blízké budoucnosti revizi tohoto dokumentu jako celku. Každá evaluace je brána jako příležitost k posouvání kvality a na základě jejích výsledků se škola věnuje dalšímu vzdělávání svých učitelů. Z učitelů, kteří vidí ve své práci smysl a seberealizaci, se tu stávají skuteční odborníci, kteří budí respekt u rodičů i kolegů z jiných škol. V současné době škola také vidí, že její kvality vztahů a komunikace s rodiči jsou takové, že se může ucházet o certifikaci a udělení značky „Rodiče vítáni“.

Díky dobrému klimatu, komunikaci a vysoce funkčnímu vedení školy se daří školu zajistit materiálně nadstandardními podmínkami. To se veřejnosti vrací v podobě školy, která je otevřená pro volnočasové aktivity a zájmové útvary jak pro dospělé, tak pro děti, a to v oblasti umělecké (kde mimo jiné škola spolupracuje se Základní uměleckou školou Tanvald) i v oblasti sportovních zájmových útvarů, v nichž dosahují žáci školy velmi dobrých výsledků.

To vše umožňuje zajistit jednak plně funkční vyučovací proces, ale také jasnější podobu plánovaného metodického střediska. Již nyní přijíždějí celé sbory z jiných škol, aby zde získaly zkušenosti z různých oblastí života školy. Dobrou vizitkou školy jsou i její absolventi, kteří se stále podílejí na jejích aktivitách, do školy se vrací jako partneři a ve svém dalším studiu školu dobře reprezentují.

Není pochyb o tom, že škola také díky svým evaluačním nástrojům plní cíle a ukazatele stanovené v jejím školním vzdělávacím programu a rozvíjí u všech zúčastněných také pocit sounáležitosti se školou, hrdosti na ni, existenci přívětivého prostředí a důvěru žáků i rodičů k učitelům a vedení školy.

 

Nahoru