Výběr jazyka
Cz | En
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

5. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

AE1005_1_1.jpg V pátém čísle bulletinu Na cestě ke kvalitě jsme se zabývali závěrečnou fází autoevaluace, v jejímž rámci je vytvářena zpráva o vlastním hodnocení. Objevují se zde zamyšlení nad významem a funkcí autoevaluační zprávy, nad tím, jak probíhá proces jejího vzniku a jak je to se strukturou zprávy o vlastním hodnocení. O své zkušenosti s tvorbou zprávy o vlastním hodnocení školy se podělily i ředitelky dvou základních škol. V tomto čísle je také řešena otázka, zda, s kým a jak výsledky vlastního hodnocení komunikovat. Věnujeme se i otázce legislativních změn. Nabízíme také praktické možnosti, jak zjišťovat klima školy nebo třídy a také představíme dotazníky pro učitele, žáky i rodiče, které naleznete v příloze. Dozvíte se také, co nového se v projektu dělo a bude dít a jaké nástroje a další výstupy již můžete využívat.  

Co vám nabízíme v tomto čísle?

V Hlavní trase se společně zamyslíme nad významem a funkcí autoevaluační zprávy, nad procesem jejího vzniku a její strukturou.

V rubrice Rozhledna nám odpoví na otázku, komu a jak sdělit, co jsme vlastně zjistili. Ubezpečuje nás, že je zcela legitimní, když si škola uchovává řadu informací jen pro sebe, ale přitom s nimi dále pracuje.

V Křižovatce názorů jsme se zeptali dvou ředitelek základních škol na zkušenosti s tvorbou zprávy o vlastním hodnocení školy. V obou případech se původní přístup lidí k autoevaluaci jako k zákonné povinnosti změnil v pochopení důležitosti hodnocení pro rozvoj školy.

Zastávka s legislativou nás seznámí se změnami po přijetí novely školského zákona. Povinnost provádět vlastní hodnocení školám zůstává, o cyklu a struktuře ale mohou rozhodovat samy.

Stopařův průvodce nám ukáže možnosti, jak se dá zjistit klima školy nebo třídy. Představuje dotazníky pro učitele, žáky i rodiče, jejichž příklady najdete také v příloze tohoto čísla.

Rubrika Bezpečný průjezd vysvětluje pojem kultury školy, jeho vývoj a charakteristiku.

Oáza zachytila, ke komu se děti obracejí s průšvihem nebo s úspěchem. Jsou to rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi, někdy i učitel – hierarchie se samozřejmě věkem mění.

Setkání na cestě nás přivede k pracovní skupině projektu, která zpracovala Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol, a ukáže možnosti využití tohoto dokumentu, např. při vzdělávání zastupitelů.

Cestovní deník představí příklad vlastního hodnocení školy, tentokrát z oblasti základních uměleckých škol.

Cesta kolem světa nás zavede do Anglie a Walesu a seznámí nás se zkušenostmi s hodnocením škol v decentralizovaném školském systému.

V Čerpací stanici najdeme leccos zajímavého, mimo jiné termíny závěrečných krajských konferencí projektu. Dozvíme se, podle čeho se můžeme rozhodovat při volbě evaluačních nástrojů. K evaluačním nástrojům jsou v rámci projektu vytvářeny manuály – seznámíme se s tím, co v nich najdeme. Čeká nás tu informace o výkladovém slovníku pojmů, které se týkají kvality a hodnocení ve vzdělávání. Nechybí ani upozornění na zajímavou publikaci o práci zkušených učitelů a na časopis, který se obsáhle zabývá komunikací ve škole.

Tipy na cestu nás jako obvykle seznámí s tím, co je již v projektu školám k dispozici a co nás všechny ještě čeká.

 

 

Obsah tohoto čísla:

Hlavní trasa: Autoevaluační zpráva: nezbytnost, nebo zbytečná administrativa?

Rozhledna: Otázka čtvrtá: Komu a jak sdělit, co jsme vlastně zjistili?

Křižovatka názorů: Bez hodnocení není posun školy k vyšší kvalitě možný

Zastávka s legislativou: Legislativní změny… aneb Jak to dopadlo?

Bezpečný průjezd: Kultura školy

Čerpací stanice: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník

Oáza: Sdílený průšvih – poloviční průšvih, sdílený úspěch – dvojnásobný úspěch

Cestovní deník: Na tvorbě doporučení k hodnocení škol se podílejí i sami zřizovatelé

Stopařův průvodce: Jak zjistíme klima ve škole?

Setkání na cestě: Autoevaluace jako obrana proti stereotypu

Cesta kolem světa: Autoevaluace škol v Anglii a Walesu

Čerpací stanice: Celostátní konference a závěrečné krajské konference projektu Cesta ke kvalitě

Evaluační nástroje vytvářené a zveřejňované

Co najdete v manuálech k evaluačním nástrojům?

Nová publikace o zkušených učitelích

Zajímavé čtení o pedagogické komunikaci ve škole

Tipy na cestu: Co je hotovo a co nás čeká… a nemine

Příloha: Zjišťujeme klima ve své škole – nabídka evaluačních nástrojů


Bulletin 5 Cesta ke kvalitě Bulletin 5 "Cesta ke kvalitě"

Bulletin 5 - příloha Bulletin 5 - příloha

Nahoru