Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

4. Výsledky

Přes počáteční problémy se ve škole daří rozvíjet evaluační procesy jako každodenní součást práce pedagogů. Ti se začínají orientovat v základních požadavcích na úspěšnou evaluaci a chápou  účast na ní jako přirozenou součást svého rozvoje. Škola na základě společného konsensu všech pedagogů zcela jednoznačně definovala jako hlavní evaluační oblast problematiku hodnocení práce žáků. V průběhu uplynulých dvou let se podařilo za aktivní spolupráce všech pedagogů vypracovat vlastní systém kritérií a indikátorů hodnocení práce žáků, a to včetně hodnocení postojové oblasti. V současné době učitelé školy chápou svou roli v podobě aktivních účastníků autoevaluace, kdy ředitelka školy přechází více k využívání koučování než přímého řízení.

 

Použité informační zdroje:

Dlouhodobý a krátkodobý plán rozvoje ZŠ a MŠ Nížkovice. 2008-08-20.

EU peníze školám – Projektový záměr ZŠ a MŠ Nížkovice. 2010-06-24.

Harmonogram Peer Rewiev.

Inspekční zpráva ČŠI JmK, čj. ČŠIB-1626/09B

Koncepce ZŠ Nížkovice. 2007-03-20.

Plán hospitační činnosti ředitele školy 2009/2010.

Pozorovací arch – evaluace přímé pedagogické práce učitele.

SWOT analýza ZŠ a MŠ Nížkovice. 2009.

Školní  vzdělávací program ZŠ a MŠ Nížkovice.

Vlastní hodnocení školy. 2010-09-10.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, Základní škola a mateřská škola Nížkovice.

Zápisy z pedagogických rad za období 2008 – 2010.

Zápisy z třídních schůzek za období 2008 – 2010.

Zápisy z hospitací za období 2007 – 2010.

Závěrečná zpráva Peer Review – ZŠ a MŠ Nížkovice 2010.

ZŠ a MŠ Nížkovice. [online], [cit. 2010-10-23]. Dostupné na WWW: <https://www.nizkovice.cz/skola/>.

Peer Review. [online], [cit. 2010-12-17]. Dostupné na WWW: <https://www.nuov.cz/ae/peer-review>.

Nahoru