Výběr jazyka
Cz | En
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

3. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

3.jpg Ve třetím čísle bulletinu Na cestě ke kvalitě jsme se zaměřili na volbu nástrojů, metod a technik. Téma prolíná řadu příspěvků a dozvíte se například, jak lze přistupovat ke zjišťování informací a jaké jsou přednosti či úskalí nejčastěji používaných metod a jak si při volbě metod počínat. Zamyslíme se nad tím, co může a nemůže přinést testování výsledků vzdělávání žáků, jaká rizika může mít.  Budeme se věnovat i otázce, jak poznat kvalitu evaluačních nástrojů a také se věnujeme zamyšlení, co by znamenala chystaná legislativní změna v oblasti autoevaluace. Budete mít možnost se seznámit s dalšími zajímavými články o aktivitách, které pro vás nabízíme a se zkušenostmi Vašich kolegů v oblasti autoevaluace. V neposlední řadě Vám nabízíme jedinečný nástroj – rámcové vlastní hodnocení školy.  

Co vám nabízíme v tomto čísle?

V rubrice Hlavní trasa si můžete přečíst, jak lze přistupovat ke zjišťování informací o realitě školy a jaké jsou přednosti a úskalí nejčastěji používaných metod. Druhý článek se zabývá testováním výsledků vzdělávání a jeho nezamýšlenými dopady. Třetí článek je věnován otázce, jak rozpoznat kvalitu (nejen) komerčních evaluačních nástrojů.

Zastávka s legislativou upozorňuje na důsledky navrhovaného vynětí vlastního hodnocení školy ze školského zákona.

Autor Rozhledny zdůrazňuje podmínky výběru a používání metod autoevaluace. Je to především odbornost, respekt ke kultuře školy i k jednotlivcům a pojetí autoevaluace jako pozvání k dialogu.

V Cestovním deníku najdete dva články. První z nich přináší informace o vzdělávání a roli poradců, kteří budou v rámci projektu působit v příštím období na několika desítkách škol. Druhý článek je analýzou úkolů, které vypracovali frekventanti kurzu pro koordinátory autoevalua­ce. Dozvíte se zde, jak si školy vybírají evaluační nástroje a jak s nimi zacházejí.
Ve Stopařově průvodci (a podrobně v příloze) jsme vám připravili jedinečný nástroj – rámcové vlastní hodnocení školy, které postihuje všechny oblasti dané vyhláškou, uvádí hodnotící škálu a pomůže i s hodnotící zprávou.
Pojmem kvalita a jejím různým pojetím se zabývá také rubrika Bezpečný průjezd.
V rubrice V Křižovatce názorů najdete zkušenosti dvou ředitelů základních škol, jak postupují při volbě evaluačních nástrojů, jak hodnotí učitele a co doporučují ostatním kolegům.
Svoje bezprostřední zážitky z kolegiálního hodnocení, tzv. Peer Review, které proběhlo mezi ZŠ Bronzová v Praze a ZŠ v Horní Bříze, pro vás popsaly dvě účastnice v rubrice Setkání na cestě.
V rubrice Oáza jsme opět dali slovo dětem a studentům. Uvidíte, že velice dobře vnímají zpětnou vazbu – zda jsou s nimi rodiče nebo učitelé spokojeni, či nespokojeni.
Nezapomněli jsme ani na rubriku Cesta časem, ve které se podíváme, jak se vyvíjelo hodnocení a kontrola kvality ve školství od počátku 19. do poloviny 20. století.
Cesta kolem světa nás tentokrát zavede daleko na sever – dozvíme se, jak se potýkají s hodnocením výsledků vzdělávání na Islandu a jak probíhala mezinárodní konference „Evaluace ve veřejném zájmu“ v Praze.
V rubrice Čerpací stanice najdete informace o zajímavých publikacích a také o e-learningovém kurzu zaměřeném na vlastní hodnocení mateřských škol.
V Tipech na cestu vám nabídneme možnost přihlásit se na workshopy s téma­tem autoevaluace a informace o novinkách projektu v období letošní zimy a jara příštího roku.

Obsah tohoto čísla:

Hlavní trasa:
Získávání dat a informací při autoevaluaci
Hodnocení jako nástroj zlepšování výsledků vzdělávání
Jak poznáme kvalitu evaluačních nástrojů (nejen komerčních)
Zastávka s legislativou:
Co by znamenalo vyjmutí vlastního hodnocení školy ze zákona
Rozhledna:
Otázka druhá – jak? O používání metod autoevaluace
Cestovní deník:
Vzdělávací program koordinátor autoevaluace pod lupou
Poradce autoevaluace – pomoc pro školy
Jak vám slouží bulletin Na cestě ke kvalitě?
Stopařův průvodce:
Rámcové vlastní hodnocení školy
Bezpečný průjezd:
Kvalita
Křižovatka názorů:
Kvalita práce školy se může zlepšovat jen ve spolupráci celého sboru
Setkání na cestě:
Při vlastním hodnocení může pomoci pohled kolegů
Cesta kolem světa:
Jak se hodnotí vzdělávání na Islandu
Zpráva z mezinárodní konference „Evaluace ve veřejném zájmu“
Oáza:
Jak poznám spokojenost rodičů nebo učitelů?
Čerpací stanice:
Novinka z VÚP
Norské školství pod drobnohledem
Jaký jsem učitel
Nabídka workshopů – ještě se můžete přihlásit
Cesta časem:
Hodnocení kvality v období 1800 až 1945
Tipy na cestu:
Co nás čeká a nemine…

Příloha: Kritéria hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy


Bulletin 3 Cesta ke kvalitě Bulletin 3 "Cesta ke kvalitě" (999,01 KB)

Bulletin 3 - příloha Bulletin 3 - příloha (112,67 KB)

A co připravujeme?

V dalším čísle bulletinu se chceme prioritně věnovat otázce sběru dat a informací - jak je analyzujeme, vyhodnocujeme z hlediska dosažení cíle a interpretujeme výsledky.

Nahoru