Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(27)

Volby se opakují každý rok – všichni zvolení mají roční mandát. Parlament je pětičlenný. Jeho schůzky s vedením školy jsou pravidelné a minimálně 2x měsíčně, přičemž děti jsou vedeny k tomu, aby se na schůzku vždy předem připravily a schůzky měly předem připravený program jednání a jasný řád. Veškeré rozhodovací aktivity parlamentu jsou směřovány tak, aby na jejich realizaci vždy měly podíl i děti – nejen, že přijmou rozhodnutí, ale také svůj díl odpovědnosti na jeho realizaci.

Na přípravě a průběhu voleb do parlamentu se podílejí všichni žáci školy (1. – 5. ročníku) – jednak jako voliči, jednak má každý ročník svého zástupce ve volební komisi. Kandidovat mohou žáci od 2. ročníku (vzhledem k rozumové úrovni dětí): zájemci o práci ve školním parlamentu zveřejní svou prezentaci na nástěnce kandidátů a v den voleb vystoupí před všemi žáky se svým volebním vystoupením, součástí vystoupení je i zodpovězení dotazů žáků a pedagogů, které se týkají bodů jejich programu. Vedení školy vždy usiluje, aby mezi kandidáty byli žáci všech čtyř vyšších ročníků – konkrétní výsledek pak záleží na rozhodnutí dětí. Volby probíhají jako volby skutečné – děti se tak prakticky seznamují s tímto institutem demokratického rozhodování (zapečetěná urna, hlasovací lístky a jejich vyplňování za plentou, žákovská volební komise provádí společně spočítání hlasů a zpracovává zápis o výsledku voleb).

Volby v roce 2010 popsaly samotné děti: „V pondělí … se v naší škole konaly volby do školního parlamentu. Zúčastnili se všichni žáci školy – jako voliči, kandidáti, členové volební komise. Bylo to jako opravdové volby. Sedm kandidátů se představilo svým voličům. Volební komise dohlížela na to, aby každý žák volil pouze jednou a podle pravidel. Každý volič mohl za plentou hlasovat pro pět svých  kandidátů. Volební lístek jsme házeli do urny. Když všichni odhlasovali, volební komise spočítala hlasy.“

Nahoru