Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(18)

Téměř každý školní den v měsíci květnu děti začínaly vyučování s knihou společným dvacetiminutovým čtením. Pozitivem a cílem celé akce je dobrovolné zapojení některých dětí i rodičů či prarodičů do předčítání a vyvolání zájmu dětí o knihy. Knížky si předčítající volí podle svých zálib nebo podle toho, co si myslí, že by posluchače mohlo zaujmout (rodiče například představovali oblíbenou knížku svého dětství). K předčítání byly pozvány i významné osobnosti obce a blízkého regionu. Vedle seznámení s novými knihami, budování kladného vztahu k nim a nabídnutí knihy jako alternativy k televizi a počítačovým hrám se projekt zaměřil i na předčítající žáky, kteří si vyzkouší svou schopnost vystoupit před ostatními, zaujmou je svým čteným projevem. Koho čtení zaujalo, má možnost si dotyčnou knížku vypůjčit, prolistovat a přečíst.

Každodenní čtení je provázeno i zápisem do společného čtenářského deníku, kam někdo z dětí zapíše základní údaje o čtené knížce, napíše své dojmy ze čtené ukázky či připojí svůj obrázek. Některé momenty z ranního čtení, zaznamenané dětmi:

  • co si určitě zapamatuji - „…čtení druhých, pěkné čtení, … čtení pana Horáka, ... že četl soused,  … poslouchání, … když jsem zapisoval knížku do deníku, … že kniha je pro člověka důležitá, … že tu knížku měli všichni z dětství, … jména knížky, … že četli plynule, … když tady byli dospělí, … je to jiné číst si knihu a dívat se na TV, … listování čtenářským deníkem …“
  • má vlastní myšlenka k této akci – „…inspirace k čtení, … odvaha, … poučení, … fantazie, … zábava, … nové příběhy, … je to dobrý nápad, … aby se to prodloužilo. Jestli ta akce bude i až budu větší, chtěla bych přečíst ještě jednou nějakou knihu … Líbily se mi ty knihy a hlavně, když někdo o ní ještě něco řekl … Kdyby to šlo, tak bych chtěla, aby přišli všichni rodiče se svou knihou a popsali ji a jednu stránku přečetli …, … zapojily se i 1. a 2. třídy, … měli jsme kratší hodiny …“

(https://www.nizkovice.cz/skola/index.php?nid=8254&lid=CZ&oid=2286125)

Nahoru