Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(16)

 

Příkladem aplikace znalostí získaných v rámci projektu MEDPED je realizovaná výuka vlastivědy ve spojení s časovou osou. Její použití popisuje sama realizátorka Mgr. Ivona Princlíková takto: „V prvním pololetí se žáci 4. i 5. ročníku v hodinách vlastivědy seznamovali s dějinami naší vlasti. Je to velmi náročná část jak pro žáky, tak i pro učitele, aby látka byla nejenom probraná, ale i zajímavě podaná. Vzhledem ke skutečnosti, že letošní rok absolvujeme vzdělávání MEDPED – čtením a psaním ke kritickému myšlení, rozhodla jsem se zařadit tyto osvojené metody do hodin s historií. Mnohdy nás překvapilo, jak rychle nám uběhl čas. Děti by rády pokračovaly ve výuce – to je nejlepší ohodnocení pro učitele. Po skončení tohoto bloku si páťáci zhodnotili svoje snažení… Velké množství informací ve vlastivědě o historii naší země pomáhá žákům utřídit časová osa. Přispívá také k lepší orientaci v dějinách a uvědomění si historických, uměleckých i literárních souvislostí. Vznikala v průběhu celého pololetí a je možné ji stále doplňovat.“

Časová osa v učebně 1

Časová osa v učebně (2)

Přečtěte si sami, co napsaly děti na otázku: Co mi daly naše dějiny?

  • „Dozvěděla jsem se moc informací, které musíme vstřebat. Nejvíce mě zaujal T. G. Masaryk. Dobré bylo, že jsme před sebou měli časovou přímku.“
  • „Dozvěděl jsem se nové informace, zaujal mi světové války. Ve škole budu umět odpovídat. Pracovalo se mi dobře s texty. Výuku hodnotím jako zajímavou.“
  • „Dozvěděla jsem se, že v dějinách se dají hrát i hry – BINGO, hádat osobnosti. Zaujaly mě texty i práce s nimi. Myslím, že až budu velká a budu mít děti, se kterými pojedu do Prahy, tak jim budu mít co vyprávět.“.

Nahoru