Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

1. Úvod

V současné době se příliš často nepotkáváme s tím, že by trpělivá a systematická práce byla oceňována. Doba přeje spíše rychlým zkratkám, které okamžitě přináší viditelné, nejlépe i finančně změřitelné výsledky. Tento příklad však má naopak ukázat, jakých výsledků můžeme díky trpělivé a systematické práci dosáhnout i v případě, že situace vypadá zprvu dosti obtížně až beznadějně. Čtenáři předkládáme příběh obyčejné školy, jejíž vedení se statečně vyrovnává s obtížemi, které trápí většinu ředitelů v naší republice - neochotou části pedagogického sboru k zavádění inovací, nedostatkem finančních prostředků, úbytkem počtů žáků atd. Věříme, že při jeho čtení získáte řadu inspirací i pro Vaši práci.

V příkladu je popisována Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, která  byla jako příklad inspirativní praxe ve Zlínském kraji vybrána především proto, že patří mezi ty aktivnější. Škola je zapojena do mnoha projektů, které jsou zaměřeny na zvyšování kvality. Je známo, že vedení školy věnuje řízení kvality, sebehodnocení a autoevaluaci velkou pozornost a získané výstupy velmi efektivně využívá při řízení školy.

 Při první návštěvě jsme se s vedením školy dohodli, že případovou studii zaměříme na popis práce v oblasti vztahů – vedení školy a pedagogů, pedagogů a žáků a žáků mezi sebou. Na budování partnerských vztahů v širším společenství školy se totiž nové vedení školy od svého nástupu primárně zaměřilo a výsledkem společných diskusí a bezmála dvouleté práce jsou tzv. sdílené hodnoty, které jsou součástí školního vzdělávacího programu (Příloha č. 1), součástí minimálního plánu prevence sociálně-patologických jevů (Příloha č. 2) a vychází se z nich i při zpracování dalších strategických dokumentů školy.

Uvedené informace pochází především z analyzovaných dokumentů a z rozhovorů s ředitelkou školy – Ing. et Mgr. Jarmilou Gabrielovou, dalšími členy vedení a některými učiteli. Tyto rozhovory byly vedeny od září 2010 do listopadu 2011. Autorkou citací v textu (přímá řeč) je ředitelka školy.                                    

 

Nahoru