Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

1. Úvod

Charakteristika školy

  • Počtem žáků patří škola mezi „malé“ městské školy, v současné době má 104 žáků v ZŠ a 28 dětí v MŠ, do školní družiny je přihlášeno 72 dětí. Část Božkova není samostatná část, ale je součástí městské části Plzeň-Slovany. Na území tohoto obvodu je dalších 5 úplných základních škol, které jsou z Božkova dostupné MHD. Sousední školy v řadě případů nabízejí rozšířenou výuku některých předmětů.
  • Škola má 7 pedagogických pracovníků v základní škole (ředitelka školy, 5 učitelek, z nichž jedna je jmenovaná zástupcem statutárního orgánu, a 1 asistentka pedagoga), v mateřské škole jsou 2 učitelky, z nichž jedna je jmenovaná vedoucí učitelkou mateřské školy, a ve školní družině pracují 3 vychovatelky, z nichž jedna je vedoucí vychovatelkou. Průměrný věk pedagogů je 49 let.
  • Škola je umístěna v budově, která byla postavena v roce 1905 a postupně byly prováděny přístavby. První přístavba je z roku 1930, v roce 1996 byla z půdy vybudována jedna učebna ZŠ a sborovna školy, v roce 2008 byla škola přistavěna a vznikla nová třída pro mateřskou školu a základní školu a počítačová učebna pro 20 žáků (do té doby měla škola PC učebnu jen pro 10 žáků vybudovanou v rámci projektu Indoš). Škola má dvůr, který je využíván mateřskou školou a školní družinou – dvůr slouží i jako prostor pro výuku EVVO. Vedle školy je hřiště s prvky pro volný čas dětí a žáků, s běžeckou dráhou, s hřištěm pro malou kopanou a nové doskočiště pro skok daleký.
  • Celá škola je zasíťovaná, učitelé mají ve třídách k dispozici počítače, k dispozici mají dataprojektor a v PC učebně je interaktivní dataprojektor s tabulí.
  • Žáci školy mají k dispozici školní knihovnu a učitelé učitelskou a odbornou knihovnu.

Doplňující informace, dokreslující charakteristiku školy:

  • Škola se přihlásila (byla oslovena) i k dalším aktivitám projektu Cesta ke kvalitě – především se zúčastnila projektu Vzájemné návštěvy škol, ve kterém se věnovala opět oblasti „Podpora rodičům“ (stejně jako v našem projektu).
  • Škola má výbornou pověst (ověřenou mnoha subjekty – sociálními partnery), zachovává tradice, ale zároveň se nebrání moderním přístupům, založeným na aktivní, činnostní výuce a na humanizaci školy.
  • Ředitelka školy Mgr. Hana Stýblová má dlouholeté zkušenosti ve funkci ředitelky školy, zároveň je prezidentkou Asociace ředitelů základních škol ČR.

Nahoru