Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zveřejnění 3. evaluačního nástroje, zahájení vzdělávacích a další akcí projektu a zveřejnění výsledků anket

Na webových stránkách projektu Cesta ke kvalitě v menu evaluační nástroje byl zveřejněn třetí evaluační nástroj k ověření: Dotazník postojů žáků. V letošním roce také zahajujeme vzdělávací a další podpůrné aktivity pro školy.  

V menu Evaluační nástroje webových stránek projektu byl zveřejněn třetí evaluační nástroj k ověření - Dotazník postojů žáků. Je zaměřen na zmapování postojů žáků ke vzdělávání, ke škole a k vybraným vyučovacím předmětům. Konkrétně se jedná o předměty český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk a výuka ICT, které bývají považovány jako „hlavní vyučovací předměty“ za jádro všeobecného vzdělávání. Bližší charakteristiku nástroje najdete rovněž na webu.

Dotazník je k dispozici k elektronickému vyplnění s automatickým vyhodnocením na adrese http://aplikace.mecops.cz/nuovckk_portal. Údaje ze škol nám pomohou získat důležité informace o vlastnostech nástroje pro jeho konečnou úpravu a obohacení informací pro lepší interpretaci výsledků. V případě dotazů k portálu a k dotazníku postojů žáků se obracejte na Ing. Stanislava Michka (ae-nastroje@nuov_cz). V případě problémů s registrací škol kontaktujte Kateřinu Ostřížkovou (katerina.ostrizkova@osu_cz).

V menu Výzkumy a sběry informací také najdete analýzu dotazníkového šetření z roku 2009 a závěry z anket z regionálních konferencí, které proběhly na podzim minulého roku. Tyto analýzy nám pomohou při dalším řešení aktivit v projektu a mohou být zajímavé i pro Vás.

V letošním roce zahajujeme vzdělávací a další podpůrné aktivity. Při výběru škol do aktivit se nám podařilo zapojit všechny školy tak, že každá škola, která projevila zájem o účast, se bude moci minimálně jedné aktivity zúčastnit.

V termínu 1. března až 31. července připravujeme pilotáž vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace, pro který bude vybráno vždy 15 škol v každém kraji. Garanti této aktivity zkontaktovali vybrané školy v průběhu února.

Zároveň od března tohoto roku se chystají pilotáže workshopů, vzájemných návštěv škol a peer review. K oslovování škol na účast v těchto aktivitách dojde v květnu-červnu 2010.

 

Nahoru