Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupracující tým a fungující systém autoevaluace pomáhá k dosahování co nejvyšší kvality

Díky kvalitně spolupracujícímu pedagogickému týmu, kde funguje vzájemná akceptace a předávání zkušeností, tolerance názorů, ochota dělat „práci navíc“ a týmu, ve kterém je zavedena jako samozřejmost diskuze a hledání společných řešení, je i přístup k autoevaluaci zodpovědný. Tato škola je příkladem toho, že spolupracující a vzájemně se akceptující tým pomáhá zvyšovat kvalitu práce ve škole. Speciální základní škola Chrudim (Pardubický kraj) zajišťuje ve 20 třídách výchovu a vzdělání pro 168 žáků v těchto oborech vzdělávání: základní škola praktická, základní škola speciální a kurz pro doplnění základů vzdělání. Pedagogický sbor tvoří celkem 30 pedagogických pracovníků, z toho 27 učitelů a 3 vychovatelky.  

Zpracovala: Mgr. Kateřina Žežulová

celý dokument ke stažení celý dokument ke stažení (1,04 MB)


Nahoru