Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 4: Charakteristika pedagogického sboru

soubor přílohy soubor přílohy (124,38 KB)


 

Žák je v naší ŠKOLE RADOSTI absolutním středem zájmu. Aby tomu tak ale opravdu denně bylo, je zapotřebí, ten, kdo se nejvíce těší denně do školy, byl učitel.

 

Spokojený učitel = spokojený žák = spokojený rodič

=

efektivní, dobrá a dobře hodnocená škola.


Pedagogický sbor ŠKOLY RADOSTI tvoří ředitel, zástupkyně ředitele, přibližně 22 učitelů vč. 1 výchovné poradkyně (pro 1. a pro 2. stupeň) a 4 vychovatelky školní družiny a 1 ICT správkyně. Sbor je smíšený s velkou převahou žen, věkově je pestrý – od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou zastoupeni i pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péčí o žáky, a to především na 1. stupni. Doposud se daří zabezpečit téměř 100 % aprobovanost pedagogického sboru.

Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody zejména v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých třech letech téměř 100 % pedagogů prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu SIPVZ a přibližně 70 % pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly: počítačová grafika a digitální fotografie, tvorba www stránek, PC pro 1. stupeň, PC v hodinách geografie aj.). Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky v činnosti školy i ve výuce žáků.

Nahoru