Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Společenství prvního stupně

Dotazník pro žáky formou počítačové hry

 

Nástroj pomáhá zodpovědět otázky týkající se toho, jak žák na prvním stupni ZŠ vnímá své školní prostředí? Které aspekty školní docházky hodnotí kladně, které negativně? Jaké aspekty formálního i neformálního vzdělávání způsobují, že se dítě do školy těší?

  • Diagnostický nástroj je primárně určený pro žáky na prvním stupni ZŠ, neboť v mladším školním věku je obzvláště důležité, aby se dítěti ve škole líbilo, aby mělo důvod tam chodit. Motivace dětí v tomto věku bývá často podceňována, přitom děti v tomto věku ještě nemají rozvinuty morálně volní vlastnosti k tomu, aby do školy chodily, i pokud se tam bezprostředně netěší.
  • Z pohledu dítěte se jedná o počítačový program „hru“, kde dítě jednotlivým prezentovaným objektům (moje paní učitelka/můj pan učitel; známky; přestávka; naše třída (místnost); moji spolužáci; kluci; holky; družina; žáci z vyšších tříd (starší žáci); běhání (lítání) ve škole; oběd ve školní jídelně; paní vychovatelka z družiny; školní záchodky (WC); poznámka; tělocvik; počítače; šatna; kroužky ve škole) přisuzuje různé atributy – černobílé symboly. Objekty jsou z oblasti, které chceme po dítěti zhodnotit.
  • U dítěte není nutná schopnost psaní či čtení. Předpokládá se minimální schopnost práce s počítačem (pohyby myší, kliknutí) i tato dovednost však není nutná, pokud bude dítě v průběhu práce s nástrojem provázet dospělý.
  • Manuál nástroje (PDF, 1,88 MB) obsahuje cíle nástroje, principy nástroje, pokyny k zadávání, k interpretaci, popis tvorby a ověřování nástroje, orientační výsledky škol interpretace zjištění, ukázku evaluační zprávy.

Evaluační nástroj je možné použít:

  • Na počátku školní etapy (při nástupu do školy, či kdykoliv během studia, pokud není známo, jak žák vnímá své školní prostředí a chceme je zmapovat) pro zmapování jejich výchozích předpokladů. V takovém případě dotazník poskytne informace o podmínkách ke vzdělávání na straně žáků.
  • V průběhu prvního stupně ZŠ se lze dívat na výsledky nástroje jako na informace o podpoře školy žákům a vlivu vzájemných vztahů učitelů a žáků na vzdělávání.
  • Na konci 1. stupně ZŠ pro porovnání, zda a kde se postoje žáků změnily. Škola může sledovat, zda se jí daří realizovat nějaké změny ve vnímání žáků. V takovém případě lze na výpovědi z nástroje nahlížet jako na výsledky vzdělávání žáků a studentů. Je však potřeba zdůraznit, že na vnímání žáků mají významný vliv i jiné než školní faktory.

 

Autorka nástroje PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. působí na katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Nahoru