Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Anketa pro učitele

Anketa škole na míru

Cílem ankety může být zjištění názoru učitelů na určité aspekty činnosti školy nebo získání doporučení před určitým konkrétním rozhodnutím v dalším rozvoji školy. Obecně lze anketu využít v každém typu školy. Soubor otázek pro výběr usiluje o uspokojení všech typů škol regionálního školství.

Anketa je technikou dotazování. Je kratší než dotazníky. Rozsah i způsob oslovení je vstřícný vůči dotazovaným proto, aby na základě dobrovolnosti a ujištění anonymity byli ochotni anketu vyplnit v co nejvyšším počtu. Dotazovaní nejsou nijak specificky vybíráni ze všech uvažovaných.

Pod tímto evaluačním nástrojem nenajdete pouze jednu anketu, ani sadu anket. Najdete zde soubor otázek (303,31 KB) vhodných pro použití a dále doporučení pro skladbu otázek do jedné ankety, která může být adresovaná učitelům ZŠ, či SŠ; učitelům speciálních škol, učitelům odborného výcviku, učitelům ZUŠ a nepedagogickým pracovníkům. Jsou zde připojena i doporučení pro případ, kdy by chtěla škola využít otázky jednorázově ve větším rozsahu a vytvořit z nich dotazník pro učitele.

manuálu nástroje (PDF, 5,73 MB) naleznete cíle nástroje, popis cílové skupiny nástroje, principy a strukturu nástroje, pokyny pro přípravu anket, limity realizace a doporučení, proceduru vzniku nástroje, soubor otázek (303,31 KB) a ukázku evaluační zprávy (315,43 KB).

 

Úloha ankety v autoevaluačním procesu školy:

Anketu je možné zadat učitelům kdykoliv během školního roku. Záleží na uvážení školy, aby návratnost byla co nejvyšší. Učitelé mohou vyjádřit názor ze své perspektivy, tedy hodnotit školu v jakékoliv oblasti její činnosti.

Autoři Mgr. Tomáš Kohoutek a Mgr. et Mgr Jan Mareš, Ph.D. působí na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Nahoru