Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Sociální partnerství odborných škol

Sborník z konference  

ImageSborník z konference je složen z příspěvků, které zazněly na stejnojmenné konferenci pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním ústavem odborného vzdělávání 1. března 2011 v Brně. Autoři příspěvků na konferenci představili formy spolupráce odborných škol se sociálními partnery – zaměstnavateli, firmami, jinými školami, profesními organizacemi a dalšími. Sborník je doplněn několika příspěvky, které se do programu konference nevešly, které však svým obsahem a zaměřením do publikace patří.

 

ke stažení ke stažení (2,26 MB)


Příspěvky ve sborníku:

 1. Spolupráce odborných škol se sociálními partnery - Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc., Národní ústav odborného vzdělávání
 2. Počátky spolupráce se společností Gerresheimer Horšovský Týn - Mgr. Zdeňka Buršíková, Střední odborné učiliště Domažlice
 3. Motivace žáků střední školy ke vzdělávání v technických oborech - Ing. Jiří Dlapal, Střední škola informatiky a spojů Brno
 4. Spolupráce stavební školy se sociálními partnery - Ing. Zdeňka Brücknerová, SOŠ a SOU stavební Brno-Bosonohy
 5. Škola a sociální partnerství jako příležitost ke změnám - PhDr. Přemysl Fousek
 6. Spolupráce sklářské školy v Železném Brodě s firmou Preciosa, a.s. - MgA. Martin Hlubuček, SUPŠ sklářská Železný Brod
 7. Formy spolupráce VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní - Ing. Marta Chvojková, VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní
 8. Spolupráce se sociálními partnery na Střední škole - polytechnické v Olomouci - Ing. Aleš Jurečka, ředitel SŠ polytechnické Olomouc
 9. Podpora sociálního partnerství v kraji Vysočina - Mgr. Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education a věcný manažer RKC v kraji Vysočina
 10. Vývoj spolupráce strojírenské školy se sociálními partnery za 20 let - Mgr. Pavel Michalík, Sigmundova střední škola strojírenská Lutín
 11. Sociální partnerství a spolupráce firem se SOU elektrotechnickým Plzeň - Bohumír Sobotka, SOUE Plzeň
 12. Spolupráce České barmanské asociace se střední a vysokou školou hotelovou a obchodní - Aleš Svojanovský, Česká barmanská asociace
 13. Mezinárodní spolupráce české a francouzské školy - Libor Mašát, koordinátor projektu Recomfor, Ing. Svatava Dvořáková, ředitelka OA a SZdŠ Blansko
 14. Aktuální bariéry sociálního partnerství škol a zaměstnavatelů - Ing. Miloš Rathouský, ředitel sekce RLZ a regionálních zastoupení, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 15. Spolupráce automobilní školy s partnery v rámci projektu - Bc. Mgr. Michal Šedivka, Střední škola automobilní Holice
 16. Reflexe sociálního partnerství ve Střední škole stavební Jihlava - PhDr. Pavel Toman, ředitel SŠ stavební Jihlava
 17. Studenti zemědělské školy se vzdělávali na stáži v Polsku - Mgr. Jarmila Kadlecová, SŠ zemědělská a přírodovědná, Rožnov p. Radhoštěm
 18. Spolupráce Podorlického sdružení zaměstnavatelů se střední školou v Dobrušce - Ing. Vladimír Voborník, Podorlické sdružení zaměstnavatelů


Další informace o konferenci najdete zde.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky