Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Aktuálně

V listopadu 2011 byla Evropské komisi předložena ke schválení Národní přiřazovací zpráva ČR, která popisuje výsledek i celý proces přiřazování kvalifikací k jednotnému Evropskému rámci kvalifikací (EQF) v České republice.

  • V květnu 2011 byl dokončen přiřazovací proces, v rámci kterého jsou všechny kvalifikace v ČR přiřazeny k osmi úrovním jednotného evropského rámce kvalifikací (EQF). Přiřazovací zprávu ČR popisující proces i jeho výsledky schválilo MŠMT, které ji v červnu předloží vládě ke schválení.

Pracovní verze publikace k přiřazovacímu procesu v České republice. Všechny existující kvalifikace jsou přiřazovány k jednotnému evropskému rámci kvalifikací a výsledkem tohoto procesu bude možnost jednoduššího porovnání kvalifikací, tedy úrovně znalostí, dovedností a způsobilostí lidí, v jakýchkoli dvou evropských zemích.

  • Portál EQF - Aby byl proces přiřazování usnadněn, Evropská komise podpořila v roce 2008 vývoj tzv. EQF web tool – webového nástroje, který by umožnil přiřazování kvalifikací, srovnávání národních kvalifikačních systémů a národních kvalifikačních úrovní.

Nahoru